Het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO)? Daar hoort u alles over tijdens de Week van de motoriek ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’. Deze themaweek wordt georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen, het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, Mulier Instituut en de VSG. Bent u* geinteresseerd in vijf dagelijkse webinars vol praktische kansen en mogelijkheden om met het thema BMO aan de slag te gaan? Meld u dan aan voor dit event.

* De webinars zijn interessant voor praktijkprofessionals, vanuit sportbonden, maar zeker ook voor buurtsportcoaches, vakleerkrachten, medewerkers kinderopvang, professionals uit de JGZJeugdgezondheidszorg en beleidsmedewerkers bij gemeenten.