Op deze pagina vindt u een aantal gepubliceerde artikelen over Gezonde School, gespecificeerd per jaar. Komt u een ander artikel tegen over Gezonde School? Dan ontvangen wij deze graag op info@gezondeschool.nl, onder vermelding van 'Artikelen Gezonde School'.

Gezonde school worden? Je staat er niet alleen voor!

Voordat scholen het bordje Gezonde School aan hun gevel mogen spijkeren, hebben zij flink aan de weg moeten timmeren. Hoe werkt het programma Gezonde School? Wat moeten scholen doen? Wie helpt hen? Wat levert het de scholen op in de praktijk? U leest het in het onderstaande artikel.

Artikel: Gezonde School worden? Je staat er niet alleen voor! (bron: Gloss Magazine, uitgave van Kenmerk Educatief, maart 2018)

De Gezonde School - Veranderen start bij het opperen van een idee

Artikel: ‘Het bevorderen van een gezonde leefstijl begint met bewustwording’ (november, 2017).

Gezonde leerlingen presteren beter

Benieuwd naar de nut en noodzaak van het programma Gezonde School? Lees dan het artikel 'Gezonde leerlingen presteren beter' in het tijdschrift Positieve Gezondheid (november 2017).

Artikel: Gezonde leerlingen presteren beter. Of download de volledige uitgave van het tijdschrift Positieve Gezondheid.

Op weg naar Gezonde School

In de Kader Primair-special 'Gezonde school & Gezonde leerling' (juni 2017) verscheen het artikel 'Op weg naar Gezonde School. In dit artikel komt de inhoud van Gezonde School, de gezondheidsthema’s, de aanpak Gezonde School en het ondersteuningsaanbod aan bod. Kader Primair is een vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs en wordt uitgegeven door de Algemene Vereniging Schoolleiders, de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.

Artikel: Op weg naar Gezonde School.

Meer doen met gezondheid op school. Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs

Om gezondheidsbevordering in het primair onderwijs een impuls te geven is een ondersteuningsaanbod ontwikkeld. Scholen kunnen via dit aanbod, dat sinds 2012 vier maal georganiseerd werd, ondersteuning aanvragen voor Gezonde School-activiteiten of advies-op-maat krijgen van een Gezonde School-adviseur (meestal werkzaam bij de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ). Dit artikel presenteert de opbrengsten van de eerste ronde van het ondersteuningsaanbod vanuit het perspectief van de Gezonde School-adviseurs en van scholen die deelnamen, en geeft inzicht in het bereik van het ondersteuningsaanbod over drie rondes.

Artikel: Meer doen met gezondheid op school. Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs.

Een sportieve school is een Gezonde School

Meer dan 200 scholen hebben inmiddels het vignet Gezonde School voor het basisonderwijs aangevraagd. Bijna de helft daarvan heeft het themacertificaat Bewegen en sport gehaald. En dat is geen wonder: het is een leuk certificaat. Met extra sport doe je kinderen veel plezier en kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren beter. Voor de ondersteuning van de redactie van Gezondeschool.nl willen we verschillende kanalen gebruiken. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke kanalen, waarvoor deze ingezet kunnen worden en wat de eventuele kosten zijn.

Lees het volledige artikel op Primaonderwijs.nl.

KVLO artikelenreeks: Kansrijke rol LO-docent op een Gezonde School

Wil je de leefstijl van leerlingen/studenten op een efficiënte en effectieve manier gezonder maken? Dat kan met de Gezonde School-aanpak. Het werken met de Gezonde School-aanpak betekent niet dat jouw school méér moet doen op het gebied van gezondheid. Het gaat er om de tijd en aandacht op dit terrein op de meest effectieve manier in te zetten. De Gezonde School-aanpak bestaat uit verschillende gezondheidsthema’s waaronder ‘Sport en bewegen’. Lees de artikelen: Deel 1: De Gezonde School-aanpak, Deel 2: Een kijkje in de keuken bij po en vo.

Doe ook mee! Gezonde Scholen presteren beter!

Besteedt jullie school al veel aandacht aan gezond eten, sporten, veiligheid of ander gezondheidsthema? Dan kun je het vignet Gezonde School aanvragen om te laten zien dat jullie school een gezonde en veilige plek is. Lees het artikel over het nieuwe vignet Gezonde School voortgezet onderwijs.

Het ideaalplaatje van de schooldirecteur

De leerlingen van de Kapelse basisschool De Moolhoek in Zeeland hebben tijdens de gymlessen in sporthal Groene Woud een vakleerkracht. En in de schoolbanken eten ze regelmatig fruit. "Goed bewegen en gezond leven vinden we hier belangrijk", zegt directeur Niek Flipse. De voormaligte topatleet is zeer tevreden over hoe het er aan toe gaat. "Wat ik hier zie, is mijn ideaalplaatje".

Artikel: Het ideaalplaatje van de schooldirecteur.

Jongeren een moeilijk bereikbare doelgroep?

Zijn jongeren moeilijk(er) te bereiken, of moeten we ze op een andere manier aanspreken? Het lijkt alsof jongeren van nu onafhankelijker, mondiger, en zo tevreden met zichzelf zijn. Of is het een groep die, net als in alle tijden, nog zoekende is, grenzen verkent, onzeker is en vrienden belangrijk vindt? Lees het onderzoek van Yvonne van Sark en Joris Schuurman van bureau YoungWorks.

Onderzoek: Jongeren, een moeilijk bereikbare doelgroep? (Academie voor overheidscommunicatie, oktober 2012).

Vignet Gezonde School als kers op de taart

Interview met Niek Flipse, directeur van Openbare Basisschool De Moolhoek en Vivian Bos, coördinator van het Programma Gezonde School bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over het vignet Gezonde School.

Interview: vignet Gezonde School is een kers op de taart (Pre Post, augustus 2012, nummer 46).

Ventileren, fijn stof en gezondheid

Frisse lucht door ventileren is goed voor bijvoorbeeld de luchtwegen en het concentratievermogen. Zomaar buitenlucht naar binnen blazen is echter niet altijd de beste oplossing, met ventilatielucht kan namelijk ook fijn stof meekomen. TNO heeft onderzoek gedaan op een kinderdagverblijf of het mogelijk was de luchtkwaliteit te verbeteren. Conclusie is dat er wel degelijk manieren zijn om de blootstelling aan schadelijk fijnstof te beperken.

Samenvatting artikel: Ventileren, fijn stof en gezondheid. Dit artikel is geschreven door VFA, projectpartner van TNO tijdens het technologiecluster Frisse Kinderdagverblijven.

Een gezond MBOmiddelbaar beroepsonderwijs presteert beter

Op de locatie Dokterspad van Landstede Groep worden de eerste concrete resultaten zichtbaar van het werken met de Gezonde School-aanpak.

Artikel: 'Een gezond mbo presteert beter' (Bron: Lichamelijke Opvoeding nr.3, jaargang 100 - maart 2012, auteur: Sanne de Josselin de Jong).

'Ook leraar mag niet roken op gezonde school'

Rode wodka, vette kroketten, sigaretten: hoe weerhoud je leerlingen daarvan? Met 'gezond onderwijs', blijkt uit onderzoek. Doctor Rob de Leeuw, verbonden aan het UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht, volgde de leerlingen van een gezonde middelbare school in het midden van het land.

Persbericht: 'Ook leraar mag niet roken op gezonde school' (Trouw.nl)

Gezonde School als methode voor GGDGemeentelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke gezondheidsdienst ’en bij de invoering van schoolgezondheidsbeleid

Het artikel beschrijft het onderzoek naar activiteiten die GGD'en in 2008 uitvoerden om scholen te ondersteunen bij schoolgezondheidsbeleid.

'Gezonde School als methode voor GGD'en bij de invoering van schoolgezondheidsbeleid' (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen).

Gezonde School is dé oplossing

Een lespakket over pesten, een brochure over schoolmelk of een digiles over genotsmiddelen. Scholen worden overspoeld door aanbieders van gezondheidsprojecten en lesmateriaal. Gezonde School brengt hier verandering in: een vraaggerichte werkwijze die schoolgezondheid structureel en integraal stimuleert. Basisscholen die structureel aandacht besteden aan gezondheidsbevordering kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Lees meer in het tijdschrift Kader Primair.

Artikel: 'Gezonde School is dé oplossing' (Tijdschrift Kader Primair).

JOGG-aanpak legt lat hoog

Nederland moet de gezondste jeugd van Europa krijgen! ‘Samen met de JOGG convenantpartners willen we bereiken dat zich jaarlijks minimaal 15 gemeenten committeren aan een duurzaam intersectoraal beleid voor preventie en aanpak van overgewicht en obesitas onder jongeren'. Lees meer hierover in een interview met Mariken Leurs in Veneca Info 34.

'JOGG-aanpak legt lat hoog' (Veneca Info).

De Gezonde School: uniek scholingsprogramma voor professionals

In samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) dit jaar een uniek scholingsprogramma over De Gezonde School.

Artikel: 'De Gezonde School: uniek scholingsprogramma voor professionals' (Magazine NSPOH, 'Impuls 7, pagina 2').