Nee, alle scholen mogen een tip insturen. Het maakt dus niet uit of uw school wel of geen Gezonde School is.

Nee, dat is niet nodig. Het gaat om een Gouden Tip, dus iets wat op uw school heel goed werkt.

De jury beoordeelt de tips op een aantal criteria zoals: leidt de tip tot een gezondere leefstijl bij leerlingen of studenten? Wat is de impact van de tip? Is de tip origineel en kunnen andere scholen ervan leren? Ook kijkt de jury of de tip past bij één of meer van de pijlers van Gezonde School: signaleren, educatie, omgeving en beleid.

Er zijn geen aparte categorieën. Alle poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs  middelbaar beroepsonderwijs  -scholen mogen meedoen. Er is één eerste, tweede en derde prijs.

Dat mag, leuk! Laat vooral zien waarom jullie Gouden Tip werkt!

Dat kan, stuur uw vraag dan naar martijn.sobels@gezondeschool.nl onder vermelding van ‘Inspiratieprijs Gezonde School’.