Bij deze stap is het tijd om aan de slag te gaan. Werk volgens het werkplan aan het gekozen thema en besteedt aandacht aan alle pijlers. Laat de directie, het team, de ouders en leerlingen/studenten tussentijds weten met welke activiteiten de werkgroep bezig is. Zo werkt u aan draagvlak gaandeweg het traject.

Check of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bespreek bijvoorbeeld na de invoering van een voedingsbeleid regelmatig met alle docenten hoe dit verloopt. Worden regels nageleefd? Mocht dat niet zo zijn, hoe gaan docenten hiermee om? Hoe reageren ouders op het nieuwe beleid? Is het nodig om de regels uit het voedingsbeleid opnieuw onder de aandacht te brengen bij ouders, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief?

Het veranderen van gedrag en omgeving vraagt om een lange adem. Blijf daarom enthousiast en focus op wat goed gaat, ook al lijken het kleine stapjes. Communiceer actief over de successen en blik hierbij terug op de doelen uit het werkplan.

Inspiratie

  • Het Vechtdal college in Hardenberg organiseert een paar keer per jaar een schoolontbijt. Zij doen dit omdat veel middelbare scholieren slecht ontbijten of zelfs helemaal niet. Dit gaat ten koste van hun prestaties. Daarnaast is het ontbijtbuffet bedoeld als een sociale activiteit.
  • Het Zone.college in Almelo, een school met VMBOVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)  en MBOmiddelbaar beroepsonderwijs onder één dak, wil een voorbeeld zijn van de rookvrije generatie. Voor de realisatie hiervan is intensief samengewerkt met leerlingen/studenten, medewerkers, ouders, buurtbewoners, politie, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst en Tactus.
  • Directie, docenten en onderwijzend personeel hebben een voorbeeldfunctie voor leerlingen/studenten. Bespreek hoe u hier praktisch gezien mee omgaat. Denk hierbij aan thema’s als Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol- en drugspreventie. Nuenens College “We stimuleren ons personeel om gezonde keuzes te maken. We hebben bijvoorbeeld fruitplateaus in de docentenkamer. Ook houden we ‘challenges’ voor het personeel. Zo werd fanatiek meegedaan aan de planking challenge, waarbij men in de pauzes twee minuten moest planken. Een andere geslaagde challenge was om zoveel mogelijk thee en water te drinken.”
challenges van nuenens college