Omdat evalueren een onmisbaar onderdeel is van de planmatige aanpak van Gezonde School, is het belangrijk al in het werkplan te omschrijven hoe u de evaluatie wilt aanpakken.

Plan de evaluatie vroegtijdig in

Wie enthousiast aan de slag gaat met Gezonde School, denkt vaak niet als eerste aan een evaluatie. Toch is het verstandig hier juist al vanaf het begin besluiten over te nemen. Op welke manier wilt u de Gezonde School-aanpak op uw school evalueren? En wie kan de evaluatie uitvoeren? Kunnen samenwerkingspartners (bijvoorbeeld de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service)Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service)) er misschien bij helpen?

Reserveer voldoende tijd en geld, spreek een heldere taakverdeling af en kies een geschikte evaluatiemethode. Denk bijvoorbeeld aan enquêtes, interviews of observaties. Gebruik de evaluatieresultaten om in de werkgroep de vervolgstappen te bepalen: welke activiteiten zijn succesvol en kunnen gecontinueerd worden? En welke niet?

Tips voor evalueren zonder veel tijd

De volgende tips helpen u wanneer u niet veel tijd heeft voor een uitgebreide evaluatie:

  • Noteer bij het uitvoeren van de activiteit een aantal gegevens zoals hoeveel kinderen meedoen, hoe de activiteit bevalt, hoeveel geld en tijd de activiteit kost.
  • Houd tussentijdse besprekingen met de betrokkenen en maak daar verslagen van. De leerpunten uit de verslagen kunt u meteen gebruiken om zaken bij te sturen. De inhoud uit de verslagen kunt u ook gebruiken voor de communicatie over Gezonde School.
  • Houd in een logboek bij wat er gebeurt, tegen welke problemen u aanloopt en welke ideeën u hebt voor verbetering.
  • Maak van de activiteiten een kort verslag en gebruik deze ook om publiciteit (PR) te creëren. Bijvoorbeeld door het verslag te sturen naar de redactie van een lokale krant.
  • Een moment van reflectie is ook een evaluatie. Maak daar dan wel een kort verslag van of een aantekening in het logboek.

Voorbeelddocument: Evaluatie van Basisschool Patricius

Voorbeelddocument: Evaluatie van Basisschool Patricius

Lees de evaluatie over de Gezonde School-aanpak van basisschool Patricius uit Echt. Dit document is onderdeel van hun schoolgezondheidsbeleid 2014-2017.

Voorbeelddocument: Logboek van de Koningin Julianaschool

Voorbeelddocument: Logboek van de Koningin Julianaschool

overleg gezonde school

Bekijk het logboek van de Koningin Julianaschool uit Culemborg over de Gezonde School-aanpak. Dit document is onderdeel van het Plan Gezonde School, dat inzicht geeft in relevante gezondheidsgegevens en de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op hun school.