Voor het slagen van Gezonde School is het belangrijk om te werken met een werkgroep Gezonde School. In de werkgroep neemt iedereen deel met een rol in het uitwerken én uitvoeren van de Gezonde School-aanpak.

Wat doet een werkgroep Gezonde School?

De werkgroep coördineert de activiteiten rond Gezonde School, lost knelpunten op en benoemt successen. De werkgroep informeert en betrekt alle partijen en is aanspreekpunt voor leerlingen, studenten, ouders, docenten/leraren en de directie.

Wie zit in de werkgroep?

Stel de werkgroep breed samen. Betrek mensen die enthousiast zijn en graag willen meedoen. Denk hierbij aan:

 • leerkrachten of de intern begeleider;
 • leerjaarcoördinatoren en/of zorgcoördinator;
 • één of meer ouders (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de ouderraad of medezeggenschapsraad);
 • één of meer leerlingen/studenten (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de leerlingenraad);
 • een vertegenwoordiger vanuit de directie.

Afhankelijk van het gekozen thema kunt u andere deelnemers kiezen. Denk hierbij aan:

 • de conciërge bij het thema Welbevinden;
 • personeel van de kantine bij het thema Voeding;
 • externe experts zoals een combinatiefunctionaris, buurtsportcoach of preventiemedewerker verslavingszorg.

De spil in de werkgroep is de Gezonde School-coördinator.

De samenstelling van de werkgroep Gezonde School kan per thema variëren. De Gezonde school-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst kan de werkgroep ondersteunen als procesbegeleider. Bijvoorbeeld bij het verzamelen van informatie over het gedrag en de gezondheid van de leerlingen/studenten. Of bij het beantwoorden van vragen over Gezonde School-activiteiten of het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.

De Gezonde School-coördinator

De Gezonde School-coördinator is een medewerker van de school die de regie heeft als kartrekker van Gezonde School. Hij of zij is ook de contactpersoon binnen de school. Laat het team, leerlingen/studenten en ouders weten wie Gezonde School-coördinator is.

Het is belangrijk dat de Gezonde school-coördinator enthousiast is over de Gezonde School-aanpak en formeel ruimte heeft in zijn/haar takenpakket. Taakuren kunnen eventueel worden vergoed met (een gedeelte van) het Ondersteuningsaanbod.

De Introductie Gezonde School bereidt nieuwe Gezonde School-coördinatoren voor op de werkzaamheden.

Mijn Gezonde School

Gaat u aan de slag met de Gezonde School-aanpak? Maak dan een account aan op www.mijngezondeschool.nl. Hier kan de school:

Na registratie ontvangt de Gezonde School-coördinator automatisch nieuws over ontwikkelingen binnen Gezonde school.

Tips

 • Gebruik de voorbeeldbrief om ouders uit te nodigen voor deelname aan de werkgroep.
 • Plan de afspraken van de werkgroep Gezonde School voor het hele jaar.
 • OBS de Sprinkbok uit Den Haag heeft een leerling werkgroep Gezonde School. Misschien ook iets voor uw school?
 • Houd als Gezonde School-coördinator een logboek bij. Noteer wie u heeft gesproken, wat er is afgesproken, wie wat gaat doen en welke activiteiten zijn gedaan. Houd ook reacties van leerlingen/studenten en ouders bij in het logboek. Het logboek helpt om terug te kijken naar het proces. Ook biedt het zicht op factoren die stimulerend of juist belemmerend hebben gewerkt. Bekijk het voorbeeld van Koningin Julianschool uit Culemborg. Met een digitaal logboek kunt u notities gemakkelijk delen met andere werkgroepleden. Zo kan iedereen invullen wat hij/zij heeft gedaan en wat de resultaten zijn.
 • Meld u aan voor de Nieuwsbrief Gezonde school en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond het programma Gezonde School.