Met welk thema gaat uw school aan de slag? Begin met één thema waardoor iedere leerling/student op intensieve wijze met het thema in aanraking komt. Kies een nieuw thema als het gekozen thema structureel onderdeel is geworden van de dagelijkse praktijk op school.

Let op: Heeft u al een thema gekozen? Ga dan verder met stap 4. Wilt u nagaan welk vertrekpunt het beste past bij het gekozen thema? Lees dan hieronder verder. Gebruik deze informatie ter onderbouwing naar de directie, het team, de leerlingen/studenten of ouders.

Een thema kiezen, hoe doet u dat?

In stap 1 is de beginsituatie bepaald en is duidelijk welk thema aandacht nodig heeft. Hieronder volgen enkele tips voor het kiezen van een thema:

  • Kies voor een thema waar de school al aan werkt. Door een paar stappen extra te zetten, zet u het thema steviger neer.
  • Kies voor een thema dat opvalt als je kijkt naar de gezondheidsgegevens van de leerlingen/studenten. Op welke thema kan de school een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefstijl van leerlingen/studenten?
  • Kies voor een thema dat het meest leeft onder leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten en ouders. Wat vinden zij belangrijk en voor welk onderwerp is het meeste draagvlak?
  • Kies voor een thema dat aansluit bij actualiteiten of ontwikkelingen. Krijgt uw school een nieuw gebouw? Grijp dan de kans aan om het schoolplein gezond in te richten. Waren er onlangs situaties rondom pesten? Gebruik dat als aanleiding om Welbevinden als thema te kiezen.
  • Vragen één of meerdere thema's op school om aandacht? Gebruik dan bijvoorbeeld de handleiding prioriteitenworkshop als hulpmiddel. Hiermee betrekt u het team, de ouders en leerlingen/studenten bij de themakeuze.
  • Bekijk of de gemeente thema’s of speerpunten heeft opgenomen in het gezondheidsbeleid. In een JOGG-gemeente staan de thema’s Voeding en Bewegen en sport centraal. Vraag de Gezonde School-adviseur in uw regio om advies.

Benieuwd naar meer informatie over de verschillende Gezonde school-thema’s? Kijk dan op de themapagina’s van po, vo of mbo.

Inspiratie

Basisschool de Vuurvogel uit Helmond heeft ouders via een vragenlijst om hun mening gevraagd over het Voedingsbeleid. Zo ontstond draagvlak voor het nieuwe beleid. Bekijk de ouderenquête.

Tips

  • Vragen één of meer thema’s op school om aandacht? Gebruik dan de prioriteitenworkshop als hulpmiddel. Hiermee betrekt u het team, de ouders en leerlingen/studenten bij de themakeuze. In de handleiding prioriteitenworkshop staat hoe u de workshop uitvoert.
  • Voor een hoge opkomst: Combineer de prioriteitenworkshop met een informatiemarkt of een thema-ouderavond of combineer de prioriteitenworkshop met de afsluiting van een projectweek of presentaties van leerlingen.
  • Vraag ondersteuning aan uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Deze ondersteuning is ervoor om met een thema volgens de Gezonde school-aanpak aan de slag te gaan.

Heeft u de keuze voor een Gezonde school-thema via een prioriteitenworkshop bepaald? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaring. Deel uw ervaring door een mail te sturen naar: redactie@gezondeschool.nl.