Wat kan de school doen?

Het formuleren van eigen beleid en regels helpt om mediawijsheid en de visie daarop op school te verankeren. In het ideale geval zijn er duidelijke regels over internet, mediagebruik en -gedrag op de basisschool. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een protocol voor leerlingen en leerkrachten of het schoolplan.

  • De school heeft regels over het gebruik van internet: Wanneer en wat wel/niet?
  • De school heeft regels t.a.v. cyberpesten en mediagedrag.
  • De schoolt stelt privacyregels op m.b.t. internetgebruik.
  • De school legt maatregelen vast bij overtreding.
  • De school heeft afspraken over het wel of niet meenemen van digitale apparaten naar school en in de klas.
  • De school legt vast wat er wel en niet op sociale media over school of leerlingen geplaatst mag worden.
  • De school legt vast hoe de controle op naleven van regels is geregeld.