Erkende Gezonde School-activiteiten

De school maakt in het lesprogramma gebruik van een van de Gezonde School-lespakketten rondom Bewegen en sport, die gericht zijn op het stimuleren van bewegen en sport, zoals Judo op school, Lekker fit, Beweeg Wijs of Sport Heroes (voor het speciaal onderwijs).

Deze lesprogramma’s of interventies stimuleren bewegen, een gezonde en actieve leefstijl of verbeteren de motorische vaardigheden. Ook zijn er activiteiten die inzetten op gezond beweeggedrag in de omgeving. De activiteiten zijn beoordeeld door onafhankelijke professionals, zijn uitgebreid getoetst, op minimaal drie locaties uitgevoerd en de werkzame principes/aanpakken zijn beschreven in de database. Meer educatieve activiteiten zijn te vinden in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Aandacht onderwerpen

Om het thema Bewegen en sport effectief in praktijk te brengen, zijn er een aantal onderwerpen die vragen om speciale aandacht vragen en een terugkerend onderdeel moeten worden van de school.

Sportdag

Uw school organiseert jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen. Dit hoeft niet voor alle klassen op hetzelfde moment plaats te vinden. Bij een sportdag gaat het ook over gezamenlijkheid, leren winnen en verliezen en ook bijvoorbeeld leren accepteren van de teamindeling. Naast de jaarlijkse (verplichte) sportdag voor alle leerlingen kunt u ook denken aan andere sportieve activiteiten, zoals toernooien tegen andere scholen, sponsorlopen, avondvierdaagse of Nationale Sportweek.

Bewegend leren

Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op voor het leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties. Met bewegend leren bedoelen we fysiek bewegen in de klas naast of tijdens cognitieve leeractiviteiten en bewegingsactiviteiten gekoppeld aan leren buiten de school. In de klas bewegend leren betekent het afwisselen van cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof met bewegingsactiviteiten. Bijvoorbeeld door tussen het leren door tien minuten fysiek bezig te zijn met dansen, springen of anderszins bewegen. Bewegend leren in de klas tijdens het leren betekent bewegend optellen, vermenigvuldigen, spellen, leerstof herhalen et cetera.

Zwemles

De school beslist zelf of en in welke groepen zwemles in het lesprogramma wordt opgenomen. Een aantal steden biedt schoolzwemmen aan de scholen aan. Ook zijn er programma’s als natte gymles, Swim2Play, Red jezelf en Red een vriendje.

Doorlopende leerlijn

De school werkt in alle groepen planmatig aan de beweegontwikkeling van alle leerlingen middels een methode en/of vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs. Bij een vakwerkplan gaat het om het wat, hoe en waarom rondom het beweeg- en sportaanbod van de school.

Informatie ouders

De school wordt gezien als de plek om het beweeggedrag van kinderen te beïnvloeden. De school en de ouders moeten de handen ineenslaan om bewegingsstimulering op de basisschool een kans van slagen te geven. De invloed van ouders op het beweeggedrag van kinderen is namelijk niet te onderschatten. Naast dat de school ouders informeert probeert ze ook ouders te betrekken bij de uitvoering van sportactiviteiten.

Deskundigheidsbevordering

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de (vak-)leerkrachten. Wanneer sport en bewegen een belangrijk thema is op uw school, zorg er dan voor dat uw (vak-) leerkrachten die de lessen bewegingsonderwijs verzorgen de mogelijkheid hebben tot deskundigheidsbevordering. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ ).