De meeste basisschoolleerlingen hebben nog weinig interesse in roken en alcohol. Lesgeven daarover is dan ook niet nodig en kan zelfs averechts werken. Wilt u toch iets doen om leerlingen weerbaarder te maken tegen (toekomstige) verleidingen van roken en alcohol? Dan kunt u op een andere manier aandacht besteden aan educatie. Hoe pakt u dat aan?

Versterk de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Het werkt goed om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken. Leerlingen leren dan bijvoorbeeld hoe ze lekker in hun vel kunnen zitten en weerbaarder worden tegen allerlei verleidingen. Dat kan helpen om problematisch gebruik van middelen zoals tabak en alcohol op latere leeftijd te voorkomen. Aan dat gebruik kunnen namelijk motieven voorafgaan, zoals groepsdruk of erbij willen horen. Denk ook aan algemenere vaardigheden zoals zelfcontrole en problemen oplossen. Meer hierover leest u in de Richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs.