In de dagelijkse praktijk op school is een ongeluk of incident niet altijd te voorkomen. De kans op een ongeval op of rond school kunt u beperken met structurele aandacht voor fysieke veiligheid. Het thema Fysieke veiligheid gaat over de wijze waarop de school veiligheidsbeleid kan opzetten. Denk aan het doen van een risico-inventarisatie van het schoolgebouw of het schoolplein, het hebben van een veiligheidscoördinator en structureel uitvoeren van activiteiten aan de hand van een actieplan.

  Wat kan de school doen?

  Onder Fysieke veiligheid vallen: fysieke veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid, brandveiligheid en gehoorveiligheid. Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Fysieke veiligheid. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke veiligheid. De school kan voor dit thema een themacertificaat behalen.

  Themacertificaat Fysieke veiligheid aanvragen

  Wilt u voor het thema Fysieke veiligheid laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Fysieke veiligheid van het vignet Gezonde School aanvragen.

  Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 
  Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

  Knop om het themacertificaat aan te vragen

  De Regenboog behaalt themacerticaat

  Basisschool De Regenboog uit Zoetermeer heeft als eerste van regio Haaglanden het certificaat 'Fysieke Veiligheid' behaald. Samen met het al eerder behaalde 'Sociale Veiligheid' is dit een echte Veilige school 2.0!

  Bekijk het filmpje van De Regenboog!

  Handige links

  • VeiligheidNL: expertisecentrum voor het voorkómen van letsel en het stimuleren van veilig gedrag.
  • Hoorstichting.nl: autoriteit in het voorkomen van gehoorschade. Zij agenderen, geven voorlichting, doen onderzoek en ontwikkelen interventies.
  • KWF Kankerbestrijding: heeft als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
  • Arbomeester.nl : de Arbomeester2 is geschikt om uitvoering te geven aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie voor een gezonde en veilige werkomgeving op school.