Wat kan de school doen?

Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over hygiëne. Nodig bijvoorbeeld deskundigen uit van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema hygiëne.