Huid is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke Veiligheid. Besteed als school met name aandacht aan de bescherming van de huid tegen de schadelijke gevolgen van de zon. Kinderen zijn namelijk extra gevoelig voor de zon, want juist bij hen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht gevolgen hebben: hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Doordat kinderen in de groei zijn, gaat celdeling bij hen snel. Zo snel, dat niet alle beschadigde huidcellen kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Dit zorgt voor een verhoogde kans op huidkanker op latere leeftijd. Om de effectiviteit van de activiteiten die u rondom het onderwerp huid gaat uitvoeren te vergroten, is het belangrijk om voor te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Wat kunt u doen?

 • Download het gratis digitaal lespakket ‘Slim met de Zon’ van KWF Kankerbestrijding, dat gaat over bescherming tegen de zon. Het lespakket is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs.
 • Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over huid. Nodig bijvoorbeeld deskundigen van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) uit.
 • Bekijk of wijs ouders op het informatieve filmpje over ‘smeren, kleren en weren’ tegen de zon (KWF Kankerbestrijding).

Wat kunnen kinderen op hun leeftijd?

Het leerplankader 'sport, bewegen en een gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat kinderen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat kinderen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond onder meer huid.

U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. een gezonde huid.

 • Zorg voor een luizencontrole na iedere vakantie en nadat er een melding is gemaakt van luizen bij een kind.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van tekenbeten (kinderen vormen een risicogroep). Bekijk de website van het RIVM voor meer informatie.
 • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s

Wat kunt u doen in de fysieke omgeving?

 • De factor die geadviseerd wordt, is afhankelijk van het huidtype van de kinderen. In het algemeen geldt: smeer kinderen in met minimaal factor 30 en herhaal dit iedere 2 uur. 
 • Zorg, waar mogelijk, voor schaduwplekken tijdens buitenactiviteiten.
 • Trek kinderen op tijd bedekkende kleding aan en bedek het hoofd waar nodig.

Wat kunt u doen in de sociale omgeving / op het gebied van ouderbetrokkenheid?

Ouders spelen een belangrijke rol en het is belangrijk dat op school geleerd gedrag ook thuis ondersteuning krijgt.

 • Nodig ouders uit om mee te doen met relevante (les) programma’s. Stel bijvoorbeeld luizenmoeders of smeerouders aan
 • Stel ouders op de hoogte door ook in uw nieuwsbrieven aandacht te besteden aan deze thema’s.
 • ​Maak gebruik van ouderbrieven of thuisopdrachten uit het gratis lespakket ‘Slim met de zon’ van KWF Kankerbestrijding

Door maatregelen en afspraken vast te leggen geeft u structureel aandacht aan het onderwerp.

Tip: De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Huid.