Huid is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke Veiligheid. Besteed daarom als school met name aandacht aan de bescherming van de huid tegen de schadelijke gevolgen van de zon. Kinderen zijn namelijk extra gevoelig voor de zon, want juist bij hen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht gevolgen hebben: hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Doordat kinderen in de groei zijn, gaat celdeling bij hen sneller. Zo snel, dat niet alle beschadigde huidcellen kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Dit zorgt voor een verhoogde kans op huidkanker op latere leeftijd.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Huid. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke veiligheid. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Handige links