Wat kan de school doen?

U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. een gezonde huid.

  •  Zorg voor een luizencontrole na iedere vakantie en nadat er een melding is gemaakt van luizen bij een kind.
  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van tekenbeten. Kinderen vormen namelijk een risicogroep. Bekijk de website van het RIVM voor meer informatie.
  • Gebruik de checklist gezondheidsrisico’s.