Structureel aanbod

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheden hebben om kennis te maken met verschillende sporten in de buurt. Door de mogelijkheden te verkennen onder of na schooltijd (maar buiten de lessen bewegingsonderwijs), ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij hen past. Bovendien verlaagt het de drempel om lid te worden van een sportclub. Het gaat hier om een structureel aanbod naast de lessen bewegingsonderwijs van gemiddeld tenminste 1 keer per maand, waar leerlingen al dan niet vrijwillig aan mee kunnen doen, maar wel mede onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd wordt. Bijv. een aantal sportclinics verzorgd door een sportvereniging, lokale sportorganisaties , de gemeente, of trainingen ter voorbereiding op een toernooi, etc. Het gaat niet om de sportdag(en) of sporttoernooien tegen andere scholen of een georganiseerd pleinspel tijdens de pauzes.

Gezonde Schoolomgeving

Het is goed om bewegen te stimuleren tijdens pauzes. Zorg ervoor dat het schoolplein, de buitenruimte van de school, beweegvriendelijk is ingericht. Dat wil zeggen dat deze uitnodigt om te bewegen . Denk hierbij aan speeltoestellen, doeltjes, speciale belijningen voor sportactiviteiten,groene speelplekken , etc. Belangrijk is dat de inrichting aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Betrek leerlingen bij de inrichting van het schoolplein. Zij hebben vaak goede ideeën en zijn degene die gebruik zullen maken van het plein.

Kijk voor inspiratie naar de interventie BeweegWijs.

Ook kunnen leerlingen een taak krijgen bij het beheren van sport- en spelmateriaal dat gebruikt wordt. Het schoolpleinspel kan worden gestructureerd en verschillende sporten/spellen kunnen worden aangeboden. Naast een uitdagend schoolplein kan de school ook aanpassingen in het schoolgebouw doen om meer bewegen en sporten tijdens de schooldag te stimuleren.

Stimuleer ook dat leerlingen met de fiets of lopend naar school en/of naar andere schoolactiviteiten gaan. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende plekken om de fietsen te stallen, controleer fiets- en wandelpaden rondom de school. Is de school veilig bereikbaar voor langzaam verkeer?

Samenwerken met andere partijen

Samenwerken met andere partijen

Het is wenselijk dat de school structureel samenwerkt met meerdere beweeg- en sportaanbieders uit de buurt. Een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris heeft hierin een verbindende rol. De school kan samenwerken met externe sportaanbieders om een sportdag te organiseren, om kennismakingslessen te verzorgen of om het extra sportaanbod te realiseren. Er zijn vele samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van sport: gemeente, sportservicebureau, stagiaires MBOmiddelbaar beroepsonderwijs /ALO, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, etc.

Ouderbetrokkenheid

Betrek als school ouders bij sport- en beweegactiviteiten. Ouders kunnen bijvoorbeeld meehelpen met de organisatie of begeleiding van clinics of een sportdag.