Criteria om het themacertificaat te behalen

Om interne en externe partijen en ook ouders goed te betrekken bij de activiteiten ten aanzien van Fysieke veiligheid, is goede communicatie en informatie uitwisseling erg belangrijk, zowel in de fysieke als sociale omgeving. De school creëert een fysiek veilige omgeving en stelt gedragsregels op voor leerlingen tijdens diverse activiteiten, bijvoorbeeld tijdens gymlessen, deelname aan het verkeer of spelen op het schoolplein om hun fysieke veiligheid te bevorderen. 

 • Uw school draagt zorg voor een gezonde schoolomgeving rond fysieke veiligheid.
 • Uw school betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij activiteiten rond fysieke veiligheid.
 • Medewerkers en hulpouders geven het goede voorbeeld rond fysieke veiligheid.
 • Uw school betrekt andere organisaties bij activiteiten rond fysieke veiligheid.

Tips

 • Zorg voor goed toezicht binnen uw groepen en op het schoolplein.
 • Zorg voor veilige speeltoestellen op een veilig speelplein.
 • Plaats afdekstrips bij deurposten, beveilig de ramen, maak de nooduitgang vrij.
 • Zorg voor veilig speelgoed, stevige kinderstoelen, anti-slip op een gladde traptrede, een deurbuffer om te voorkomen dat vingertjes klem kunnen komen en een niet te hoog geluidsniveau.
 • Maak natte plekken op de vloer direct droog en houd hete koffie of thee buiten het bereik van de kinderen.
 • Zorg voor een veilige fietsstalling. Let er op dat de aanfietsroutes de looproutes niet doorkruisen op het terrein.
 • Zorg ook voor veilige oversteekplaatsen.
 • Zorg dat duidelijk is waar ouders en leerkrachten wel en niet kunnen parkeren.
 • Denk aan een veilig geluidsniveau. Volgens arbo Arbeidsomstandighedenwetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB. Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming.
 • Laat nieuwe ouders input leveren, bijvoorbeeld door een ouderavond. Zorg er vervolgens voor dat zij de gedragsregels ook op papier krijgen, bijvoorbeeld via de schoolgids.
 • Stel huisregels op om veilig gedrag te stimuleren.
 • Ouders kunnen samen met een leerkracht de rol van veiligheidscoördinator op zich nemen.