Wat kan de school doen?

De grens tussen school en thuis is online niet meer te trekken. Gesprekken die beginnen in de klas, gaan verder op WhatsApp. En een pesterij die begint op internet, stopt niet bij de schooldeur. Ouders en school kunnen elkaar helpen en versterken in de mediaopvoeding door het maken van afspraken en het stellen van grenzen. Wat kunt u op school doen?

  • Wees helder in wat de school zelf al doet met sociale media. Zit uw school op Twitter of op Facebook?  Heeft u daar regels voor en is iedereen daarvan op de hoogte?
  • Geef als leerkracht zelf het goede voorbeeld door uw mobiel in uw tas te laten tijdens de lessen
  • Deel het beleid, de regels en de maatregels met de ouders.

Sociale omgeving

Mediawijsheid houdt veel ouders bezig. Ze zullen hierover graag informatie uitwisselen en tips krijgen van andere ouders en ervaringsdeskundigen. Betrek de ouders daarom bij een ouderavond over sociale media (opent in een nieuw venster). Onderwerpen die op die avond aan bod kunnen komen zijn de adviezen t.a.v. mediawijsheid:

  • Beperk de totale schermtijd tot minder dan twee uur per dag buiten schooltijd.
  • Geen tv/smartphone op de slaapkamer.
  • Staak beeldschermgebruik minimaal één uur voor het slapen gaan.
  • Praat over wat je kind op internet doet en wat hij/zij daar van vindt.
  • Stel mediaregels op in het gezin.
  • Bekijk als ouder je eigen mediagebruik kritisch.

Handige sites voor ouders