Rook- en alcoholvrije omgeving

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Op Rookvrijschoolterrein.nl vindt u per schooltype een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein.

Tijdens alle schoolactiviteiten wordt geen alcohol geschonken of genuttigd. Dit geldt voor personeel, leerlingen en ouders.

Voorbeelden middelenbeleid

Ouderbetrokkenheid

U kunt ouders informeren over het thema Roken en Alcohol via bijvoorbeeld de schoolgids of een ouderbijeenkomst. In de schoolgids kunt u de regels communiceren, zoals over het rookvrije schoolterrein. Een ouderbijeenkomst kan gaan over de uitdagingen in de opvoeding die de komende leeftijdsfase met zich meebrengen door het veranderde puberbrein. Het is belangrijk dat ouders op tijd leren hoe zij het gesprek met hun kind kunnen aangaan over middelen.

Voorbeeldgedrag

Medewerkers geven het goede voorbeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet roken in het zicht van de leerlingen, niet drinken tijdens personeelsbijeenkomsten of schoolactiviteiten en het uitdragen van de norm dat de school alcohol- en rookvrij is.