Periodiek onderzoek bij leerlingen

Het is belangrijk dat de school inactiviteit of beweegachterstanden periodiek signaleert. Werk daarom met een leerlingvolgsysteem of neem minimaal iedere twee jaar een motorische test af. Ook kan gecheckt worden of kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen. Periodiek onderzoek geeft de school of het beweegteam ook input voor het maken van keuzes bij het extra sport- en beweegaanbod in en rondom de school.  

Op Lerenbewegenenmeten.nl vindt u een duidelijk overzicht van welke leerlingvolg- en meetsystemen er zijn op het gebied van bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding en in welke opzichten deze systemen van elkaar verschillen. 

Koppeling met zorgteam

Bij leerlingen die motorisch zwak, inactief of zeer talentvol zijn, is het goed om ervoor te kiezen hen extra aandacht te geven, specifieke hulp te bieden en/of gericht door te verwijzen. De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen rond inactiviteit of motorische achterstanden. Neem het onderwerp Bewegen en Sport op in uw zorgprotocol en geef aan wie welke rol heeft bij signalen van beweegachterstanden of inactiviteit en welke hulp geboden wordt

Extra ondersteuning

Als de school achterstanden op het gebied van bewegen en sport signaleert, dan is het goed om een passend traject aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MRT (Motorische Remedial Teaching)- of steunlessen bewegingsonderwijs. Hierbij kan worden samengewerkt met ketenpartners.

Voor kinderen met overgewicht:

Voor sociaal verlegen jongeren of jongeren met een motorische achterstand of gedragsproblemen zijn er ook diverse erkende activiteiten: