Criteria om het themacertificaat te behalen

Veiligheid is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van leerlingen en medewerkers. Het is dan ook belangrijk goed in kaart te hebben wat er gebeurt in en rond de school aan (bijna)ongevallen, en welke risico’s kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

  • Uw school heeft inzicht in hoe leerlingen veilig kunnen spelen, gymmen en zich veilig kunnen verplaatsen naar activiteiten buiten de school, zoals excursies.
  • Schoolmedewerkers kunnen onveilige zaken in en om de school signaleren, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.
  • Uw school registreert alle ongevallen en incidenten in en om de school in het ongevallen registratie formulier.
  • Uw school informeert leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen voor vragen/ hulp rond fysieke veiligheid en pakt signalen van leerlingen en ouders op.

Voorbeelden voor het inventariseren van risico’s

  • De Kindmodule van de Arbomeester is specifiek gericht op de veiligheid van de leerling, en helpt u risico’s in kaart te brengen en zo de school en de omgeving veiliger te maken.
  • Checklist Veilig fietsen naar school helpt u te inventariseren hoe fietsvriendelijk uw school en omgeving zijn.
  • Check de geluidsniveaus. U kunt dit in kaart te brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.
  • Neem jaarlijks een gehoortest af om gehoorschade te signaleren. Dit kan met de online Kinderhoortest. Houd bij hoeveel kinderen na een schoolfeest gehoorklachten hebben.