Periodiek onderzoek bij leerlingen

Met een schoolvragenlijst van GGDGemeentelijke gezondheidsdienst of JGZJeugdgezondheidszorg wordt nagegaan hoe het gaat met leerlingen rondom de gezondheid en roken en alcohol. Dit zal dan met name gaan om het in kaart brengen van eventuele problematiek in de directe omgeving van de leerling.

Koppeling met zorgteam

Scholen in het basisonderwijs zullen zelden te maken krijgen met problematiek bij de leerlingen zelf. De vraag is of problemen of zorgen rondom roken en alcohol gekoppeld worden aan een bestaande ondersteuningsstructuur. Daarbij is aandacht voor middelenproblematiek in de omgeving van leerlingen, bijvoorbeeld bij ouders, een belangrijk onderdeel.

Samenwerken met andere organisaties

  • Instelling voor verslavingszorg JGZ
  • Schoolmaatschappelijk werk CJGCentrum voor Jeugd en Gezin (www.opvoeden.nl)
  • Sociale wijkteams of buurtteams