Zijn de geluidsniveaus op school veilig? Worden er maatregelen getroffen bij hoge geluidsniveaus? En worden leerlingen en medewerkers hierbij betrokken? Effectief werken aan gehoor vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van de school een gehoorvriendelijke omgeving

Om de schoolomgeving gehoorvriendelijk te maken, kunt u meerdere dingen doen.  

Maatregelen bij hard geluid

Vanaf 80 dBdecibel kan geluid schadelijk zijn voor het gehoor. Daarom zijn er boven dat geluidsniveau maatregelen nodig. Denk aan het aanbieden van gehoorbescherming, bijvoorbeeld tijdens sportweken, kamp, feestdagen of musicaluitvoeringen. Ook het verbeteren van de akoestiek in gymzalen en praktijklokalen kan helpen de geluidsniveaus omlaag te brengen.

Worden er speakers gebruikt, bijvoorbeeld tijdens feesten of evenementen? Zorg dan dat leerlingen minimaal 2 meter afstand kunnen houden van de speakers. Plaats bijvoorbeeld linten of hekken rond de speakers. Daarnaast kun u geluidsniveaus meten en in de gaten houden met een klasse 2 decibelmeter of een decibelapp. Advies over geluidsniveaus vindt u op Veiligheid.nl. Voor schoolfeesten zijn er verschillende aanbieders die gehoorveilige feesten organiseren.

Aanvullende maatregelen

Hoe langer en vaker je naar een geluid op een hoog volume luistert, des te schadelijker is dat voor je gehoor. Het is niet altijd mogelijk om luisteren naar een hoog volume te voorkomen. Daarom is het van belang om ook:

De school kan hierbij helpen door oordoppen, veilig oortjes en veilige koptelefoons aan te schaffen. Ook kunt u posters in de school ophangen om leerlingen te herinneren aan hun gehoor: wanneer is geluid te hard en wat kunnen ze eraan doen? Denk bijvoorbeeld aan het zachter zetten van het volume en het instellen van een volumebegrenzer op de smartphone. Meer tips vindt u op Veiligheid.nl.

Tip: kijk op Veiligheid.nl voor verder advies

Advies over maximale geluidsniveaus op school en aanvullende maatregelen vindt u op Veiligheid.nl.

Betrek leerlingen en medewerkers

Laat leerlingen helpen en meedenken, zodat ze zicht betrokken voelen bij het thema. Hoe kan de school volgens hen meer aandacht geven aan het gezond houden van het gehoor? Waar en wanneer hebben ze last van geluid? En stimuleer leerlingen en medewerkers om gehoorbescherming te gebruiken tijdens schoolfeesten en andere activiteiten waar geluid hard kan zijn, zoals gym- en muzieklessen en musicaluitvoeringen. Medewerkers geven zo meteen het goede voorbeeld. Bovendien is het in de praktijk vaak moeilijk om altijd en overal onder de geadviseerde volumegrens te blijven. Daarom is het belangrijk om gehoorbescherming zoals oordoppen op zak te hebben en ze ook daadwerkelijk te gebruiken.

Een jongen zit achter een laptop en heeft een koptelefoon om zijn nek hangen


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.