Privacy

Gezonde School heeft uw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat Gezonde School om met uw persoonsgegevens?

Gezonde School gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten of verstrekt. Heeft u zich bijvoorbeeld opgegeven voor een onderzoek, dan gebruikt Gezonde School uw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of een folder ontvangen, dan worden uw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Gezonde School bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Vanwege de betrokkenheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij Gezonde School, werken we volgens het privacybeleid van het RIVM.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe Gezonde School omgaat met uw persoonsgegevens of hoe Gezonde School uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl
Per telefoon: 030-274 91 11
Per post:

RIVM
Antwoordnummer 3270
3720 VB Bilthoven
T.a.v. AVG

Cookies

Gezondeschool.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van Gezondeschool.nl. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om u als persoon te identificeren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

(Her)gebruik van teksten mag

De teksten op de website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden. Zorg daarbij wel voor bronvermelding (bron: Gezondeschool.nl).

Links naar andere websites

Gezonde School is een samenwerkingsverband. Samen met diverse partners vullen we de website. De informatie via Gezondeschool.nl is bedoeld voor (onderwijs)professionals. Op de website vindt u informatie, verwijzingen naar websites en documenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de betrouwbaarheid van deze websites of documenten ligt bij de makers daarvan.

Actualiteit informatie

De redactie van Gezondeschool.nl streeft ernaar om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. En aan de totstandkoming van de inhoud van Gezondeschool.nl is uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er fouten voorkomen. Wij stellen het op prijs wanneer u eventuele onjuistheden aan ons doorgeeft via redactie@gezondeschool.nl.

Toegankelijk zijn

Op onze website besteden wij veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet onze pagina’s gemakkelijk kunnen vinden, bekijken en gebruiken.

Om dit mogelijk te maken, houden wij ons aan de eisen voor digitale toegankelijkheid uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot informatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op!

Het kan voorkomen dat een document, zoals een pdf-bestand, niet volledig toegankelijk is. Heeft u een document nodig dat nog toegankelijk moet worden gemaakt? Neemt u dan contact op via redactie@gezondeschool.nl. Vermeld in uw bericht om welk document het gaat en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we het document voor u toegankelijk kunnen maken.