Het is belangrijk dat de aanschaf van een watertappunt een weloverwogen keuze van de school is. Daarom is er voldoende de tijd om hierover na te denken. De belangstellingsregistratie is niet bindend voor een school. Het is belangrijk om over alle aspecten na te denken die komen kijken bij de koop, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. Raadpleeg daarom de watertaptoolkit.

Ons doel is om zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Want ook bij jongeren is veel gezondheidswinst te behalen, mede door het beschikbaar stellen van kraanwater als gezonde dorstlesser.

Er gelden geen voorwaarden voor scholen om gebruik te mogen maken van de Subsidieregeling watertappunten. Alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruik maken van de tweede ronde van de subsidie Watertappunten 2020-2021. Alleen als er sprake is van een over-inschrijving hanteren we een aantal criteria om een selectie te maken. Voor ronde 3 hebben scholen van 8 maart tot en met 19 april de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken en dient het watertappunt voor 31 augustus gerealiseerd te zijn en kosten verantwoord en gedeclareerd.

Het is mogelijk een watertappunt te leasen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie is het belangrijk dat het leasecontract voor vijf jaar of langer is. Bij afloop van het leasecontract krijgen scholen veelal de keuze om het contract te verlengen, het tappunt met korting te kopen of weg te laten halen.

Alle bedragen, dus ook het subsidiebedrag zijn inclusief btw.

Zowel de kosten voor de aanschaf, aanleg als onderhoud van het nieuwe watertappunt mogen gedeclareerd worden. Een schoollocatie krijgt 75% van deze kosten vergoed. Wel dienen de kosten voor onderhoud vooraf meegenomen te worden in de overeenkomst met de leverancier. Voor de vergoeding geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 in het geval van een buitenwatertappunt of twee binnenwatertappunten en €1.000 voor één binnenwatertappunt. Let op: vanuit deze subsidie worden geen extra materialen (zoals communicatieborden of waterflessen) vergoed.

De financiële tegemoetkoming geldt per schoollocatie. Als een scholengemeenschap uit meerdere locaties bestaat, kan elke locatie afzonderlijk deelnemen aan de regeling.

Staat de school in een JOGG-gemeente, dan kan de JOGG-regisseur meedenken en adviseren over de keuze van het watertappunt en de cofinanciering.

De Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  adviseert en ondersteunt scholen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Door deze aanpak te volgen besteedt een school structureel en planmatig aandacht aan een gezondheidsthema. Met een watertappunt is al voldaan aan een vereiste, waardoor het themacertificaat Voeding een stap dichterbij is gekomen. Neem contact op met de Gezonde School-adviseur voor meer informatie.

Brigadiers van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum ondersteunen scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs bij het realiseren van een gezondere schoolkantine. Een gezonde schoolkantine is een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken, dat betekent ook kiezen voor water van de tap in plaats van frisdrank.

Is uw school al een Gezonde School? Ontvangt uw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Of maakt uw school gebruik van de subsidie Jong Leren Eten - lekker naar buiten? Dan heeft uw school al een account voor Mijngezondeschool.nl. De gegevens zijn dan bekend bij de Gezonde School-coördinator. Heeft uw school geen account? Maak er dan gratis en vrijblijvend een aan op Mijngezondeschool.nl en bewaar de gegevens goed. Om de school te registreren heeft u onder meer het BRIN-nummer van de school nodig.

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen en staat de vraag niet op deze pagina? Mail dan naar info@gezondeschool.nl en vermeld ‘Subsidie watertappunt’ in de onderwerpregel. We streven ernaar vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden (met uitzondering van de vakantieperiodes). Vermeld ook een telefoonnummer zodat we eventueel telefonisch contact kunnen opnemen.