Akkoord op uw projectvoorstel Gezonde School? Dan is het tijd voor de volgende stap van een planmatige aanpak: het integraal werken aan gezondheidsthema’s.

Werken aan Gezonde School

In deze fase gaat u concreet aan de slag met Gezonde School. U stelt een werkgroep samen, schrijft een werkplan en kiest voor gezondheidsthema’s en bijbehorende activiteiten. Samen met alle betrokkenen in en rond de school gaat u daarmee aan het werk.

Aan de slag met de pijlers

Om het effect van uw inspanningen te vergroten, kiest u voor elk gezondheidsthema activiteiten op basis van de vier pijlers:

  1. Educatie
  2. Signaleren
  3. Schoolomgeving
  4. Beleid

Lees meer over het kiezen van activiteiten rond de vier Gezonde School-pijlers.