Wat staat er in het beleid?

Geef het thema Binnenmilieu een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld op de website, in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan.

  • Beschrijf de afspraken over binnenmilieu, zoals de luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en schoonmaak. Hoe vaak wordt een CO2Koolstofdioxide -meting gedaan in elk lokaal? Wat te doen bij extreme warmte of kou? Hoe vaak en wat wordt er schoongemaakt?
  • Zorg voor de aanwezigheid van een hitteprotocol.
  • Inventariseer de school op aanwezigheid van asbest en neem indien nodig passende maatregelen:
    • De school heeft, indien de school gebouwd is vóór 1 januari 1994, een asbestinventarisatie na 2005 uitgevoerd volgens richtlijn SC 540.
    • Indien asbest aanwezig is en actueel risico oplevert heeft sanering plaatsgevonden of sanering staat op de planning.
    • Indien asbest aanwezig is zonder actueel risico volstaat de aanwezigheid van een asbestbeheersplan.