Wat staat er in het beleid?

De school geeft fysieke veiligheid een structurele plek in het beleid. Bijvoorbeeld in een projectplan, schoolwerkplan, schoolgids, jaarkalender of meerjarenbeleidsplan. Beschrijf welke lespak(ket)ten u inzet en of er protocollen zijn. Communiceer de regels en afspraken binnen de school en met de ouders. 

Goed veiligheidsbeleid bevat de volgende stappen:

  • Zorg voor steun vanuit de directie.
  • Stel beleidsregels op voor omgang met risico’s en veiligheid en leg die vast in een duidelijk en inzichtelijk beleidsplan.
  • Laat ouders en leerlingen duidelijk weten hoe de regels n.a.v. dat beleid er uit zien.
  • Stel een veiligheidscoördinator aan. Deze kan veiligheid integreren in het schoolbeleid.
  • Zorg dat het beleid ‘levend’ blijft door regelmatige evaluaties en bespreek het beleid met elkaar en met externe partijen (brandweer, gemeente, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ).
  • Maak een actieplan zodat ook echt stappen ten aanzien van veiligheid worden genomen. Monitor op vaste tijden én bij calamiteiten hoe het gaat met de voortgang van het actieplan. Bespreek dit steeds met uw schoolteam.
  • Stel huisregels op om veilig gedrag te stimuleren.