De lessen lichamelijke opvoeding zorgen ervoor dat leerlingen plezier in bewegen ontwikkelen en de motorische vaardighedenvergroten. Met dit fundament ontdekken leerlingen wat er mogelijk is op het gebied van bewegen en sporten en waar ze aan mee kunnen doen. Is het aanbod aan beweegactiviteiten gevarieerd en breed genoeg? Dan biedt het leerlingen een basis voor een actieve leefstijl. Wilt u leerlingen hierin extra stimuleren? Dan vraagt educatie rond bewegen en sport om meer aandacht.

Zet Gezonde School-activiteiten in

Naast de lessen Lichamelijke Opvoeding kunt u gebruikmaken van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen op school laten kennismaken met een sport. Of kunt u ze het effect van gezond bewegen, eten en drinken laten ervaren. Op deze manier worden leerlingen zich bewust van hun leefstijl en ontdekken ze wat er voor hen wel of niet werkt. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Geef structureel aandacht aan bewegen en sport

Om een actieve leefstijl te stimuleren, is het belangrijk om ook buiten het vak lichamelijke opvoeding aandacht aan voldoende bewegen te besteden. Bovendien heeft bewegen een positief effect op belangrijke hersenactiviteiten die je gebruikt bij het leren – en daardoor op leerprestaties. Laat onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport daarom elk leerjaar aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een vakwerkplan voor lichamelijke opvoeding. Neem hierin op wat het beweeg- en sportaanbod van de school omvat, hoe dit wordt ingericht en waarom hiervoor is gekozen. Volg hierbij de beleidslijn.
  • Neem onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Zet beweging in tijdens de andere lessen. Wissel bijvoorbeeld cognitieve activiteiten af met energizers als tien minuten springen. Dit vergroot de aandacht en concentratie van leerlingen. Of laat leerlingen bewegen tijdens het leren van nieuwe Franse woorden, bijvoorbeeld.
  • Organiseer jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen en zorg dat deze voor alle leerlingen aantrekkelijk is. Tip: Dit hoeft niet voor alle klassen op hetzelfde moment plaats te vinden. Splits onder- en bovenbouw bijvoorbeeld op.
  • Doe ook mee aan andere sportieve activiteiten of themaweken. Denk aan toernooien tegen andere scholen, sponsorlopen, sportkampen of de Nationale Sportweek.

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Volgen de docenten lichamelijke opvoeding op uw school de ontwikkelingen binnen het vakgebied? Of willen zij hun deskundigheid verder uitbreiden? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docenten. Bied hen daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de KVLO.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.