Leerlingen doen en ontdekken van alles online. Ze ontmoeten er nieuwe mensen, houden contact met vrienden, bekijken films, bestellen kleding, gamen en nog veel meer. Wat voor invloed heeft hun mediagebruik verder op hun leven? En hoe gaan ze op een gezonde manier om met media? Welke rol spelen ouders en verzorgers hierbij? Effectief werken aan mediawijsheid vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen laten reflecteren op hun gedrag online. Welk effect heeft dat op een ander? En hoe houd je relaties online voor iedereen leuk? U kunt kiezen uit deze zeven Gezonde School-activiteiten:

Tip! Klik op de pijl links of rechts van de activiteiten om alle Gezonde School-activiteiten voor het thema Mediawijsheid te bekijken.

Geef structureel aandacht aan mediawijsheid

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. En de media ook. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over en met media structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van de onderbouw tot en met de bovenbouw. Het Nationaal Media Paspoort kan hierbij van pas komen.
  • Neem de lessen op in het curriculum als onderdeel van het leergebied Digitale Geletterdheid of van, bijvoorbeeld burgerschap, bij ICT, maatschappijleer of in de mentorlessen. Of maak er een project van, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid.
  • Besteed in de lessen aandacht aan onderwerpen als verantwoord mediagebruik, sociale interactie, veiligheid en privacy en gezondheid. Laat daarbij aan bod komen wat online ‘normaal’ gedrag is en wat niet.
  • Zorg dat de onderwijsactiviteiten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
  • Neem onderwijsactiviteiten over mediawijsheid op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Tip! Voor lessen in mediawijsheid is er online veel gratis lesmateriaal te vinden dat niet erkend is als Gezonde School-activiteit. Bedenk daarom waar u aan wilt werken voordat u op zoek gaat naar geschikt materiaal. Wilt u leerlingen bijvoorbeeld bewust maken van hun schermtijd of online etiquette met ze bespreken? Kijk voor informatie over mediawijsheid bij Kennisnet.nl Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl. Op deze websites kunt u ook lesmateriaal vinden, zoals Mediajungle.

Zorg voor bij- en nascholing

Hoe vertrouwd zijn de docenten op uw school met digitale media? Weten ze wat er online speelt in de belevingswereld van hun leerlingen en hoe ze in de les daarbij kunnen aansluiten? Lesgeven in mediawijsheid vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Bied docenten daarom regelmatig de mogelijkheid tot bij- en nascholing. De informatie en tips op Mediagesprek.nl bieden een startpunt. Voor trainingen kunt u terecht bij aanbieders als Cubiss en Academy4Learning. Het is ook mogelijk om mediacoach te worden. Heeft u advies nodig over scholing op gebied van mediawijsheid? Neem dan contact op met een Gezonde School-adviseur.

Informeer ouders en verzorgers

Veel ouders en verzorgers vragen zich af hoe ze het beste kunnen omgaan met het mediagebruik van hun kind. Informeer ze daarom over het lesprogramma en geef tips mee voor thuis. Dat kan via nieuwsbrieven, mails, maar ook tijdens een ouderavond. Denk aan onderwerpen als schermtijd en gezondheid en het voeren van gesprekken over het mediagebruik met hun kind. Deze tips en websites kunt u meegeven aan ouders en verzorgers:

  • Houd de 20-20-2-regel aan: 20 minuten van dichtbij iets bekijken, zoals een scherm, wordt dan afgewisseld met 20 seconden in de verte staren. In die 20 seconden kunnen de ogen even ontspannen. Daarnaast is het advies om kinderen minimaal twee per dag buiten te laten doorbrengen in verband met het licht.
  • Mediawijsheid.nl voor tips voor gezond online bezig zijn en informatie over media en gezondheid en opvoeden en media.
  • Mediaopvoeding.nl geeft antwoord op veelgestelde vragen over opvoeden en media.
  • Opvoeden.nl biedt ouders en verzorgers informatie en tips voor het begeleiden van hun kind op het gebied van media en gezondheid. Denk hierbij aan onderwerpen als gamen, veiligheid online, sociale media en smartphone- en gameverslaving.

Tip! Wilt u een ouderavond organiseren? Kijk dan eens bij Bureau Jeugd & Media. Of bij PlayBack voor de ouderavonden Like Me en Log In.

Decoratieve foto waarop een docent leerlingen iets aanwijst op een computerscherm