Om het binnenmilieu van de schoolomgeving te verbeteren zijn verschillende maatregelen nodig. Bij het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang vindt u concrete handreikingen voor een beter binnenmilieu. Door vroegtijdig gezondheidsproblemen te signaleren, kunt u op tijd maatregelen nemen.