Een gezonde leefstijl lijkt in toenemende mate onder druk te staan in onze bewegingsarme samenleving. Jongeren zijn kampioen stilzitten: zij zitten gemiddeld 9,6 uur per dag! Slechts 41,2% van de 12 t/m 17-jarigen haalt de beweegrichtlijnen. En dat terwijl bewegen en sporten niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen verbeteren, maar ook bijdragen aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het stimuleren van een actieve leefstijl. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Bewegen en sport te behalen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling doet buiten school aan meerdere sporten, de andere beweegt weinig. Iedere leerling groeit anders op, met andere mogelijkheden en eigen voorkeuren. Daarnaast is het een bekend probleem dat leerlingen na de overstap naar de middelbare school minder gaan bewegen. Leerlingen brengen doorgaans wel een groot deel van hun tijd door op school. Daarom is het nuttig dat ze onder begeleiding van beweegprofessionals op school hun eigen mogelijkheden ontdekken, keuzes maken en doelen stellen. Zo leren ze een actieve leefstijl aan en ervaren ze plezier in beweging en sport. Zo kunt u helpen:

  • Zet voldoende lessen lichamelijke opvoeding op het rooster en zorg voor een goed vakwerkplan.
  • Doorbreek het vele zitten op school en stimuleer beweging tijdens en na schooltijd. Bijvoorbeeld met actieve lessen of door samen te werken met een buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en sportaanbieders in de omgeving.
  • Laat de omgeving uitnodigen tot bewegen en sport, bijvoorbeeld met het Gezonde Schoolplein. En met voldoende fietsenstallingen en veilige routes om fietsen naar school te stimuleren.    
  • Speel in op de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Zo kunt u voorkomen dat leerlingen minder gaan sporten doordat ze minder tijd ervoor ervaren.
  • Geef extra aandacht aan leerlingen die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben.
  • Zorg voor verankering van het beweeg- en sportaanbod van de school in het schoolbeleid om  structureel een actieve leefstijl bij leerlingen te bevorderen.
  • Licht ouders en verzorgers voor over de belangrijke rol die zij vervullen bij het stimuleren van bewegen en sport.
  • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

Tip! Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van bewegen en sport? En waar u verder aan kunt werken? Doe de test Hoe gezond is jouw school?

Meer weten? Lees over metingen rond bewegen en sport of bekijk antwoorden op veelgestelde vragen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.