Intro

Een gezond binnenmilieu zorgt voor een verlaging van gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, verhoging van het welzijn en verbetering van prestaties van leerlingen als personeel.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Binnenmilieu. Naast het werken aan de pijlers kan de school aandacht geven aan de volgende onderdelen. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Binnenmilieu. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

 • Zorg voor een continue luchtverversing. Dit betekent dat roosters en/of ramen open zijn, liefst in meerdere gevels.
 • Zorg in elk lokaal voor goed regelbare en makkelijk te bedienen ventilatievoorzieningen.
 • Meet de CO2Koolstofdioxide -concentraties in de lokalen tijdens gebruik en zorg door te ventileren dat ze niet boven de wettelijke norm van 1200 ppm CO2 uitkomen.
 • Maak roosters regelmatig schoon.
 • Maak filters van de mechanische luchttoevoer regelmatig schoon en/of vervang ze.
 • Sluit onderhoudscontracten af voor het ventilatiesysteem.
 • Gebruik emissie-arme materialen (met zo weinig mogelijk oplosmiddelen).
 • Indien er verbrandingstoestellen aanwezig zijn, zorg voor gesloten systemen.
 • Zorg voor een goede afzuiging bij verontreinigende apparatuur (bijvoorbeeld printers en kopieerapparaten).
 • Zorg dat de centrale verwarming goed regelbaar is per lokaal.
 • Zorg voor een goede buitenzonwering, die de luchttoevoer via ramen en roosters niet belemmert.
 • Zorg dat de temperatuur op alle werk- en leerplekken ten minste 20°C is, bij binnenkomst eventueel 18°C.
 • Zorg bij een buitentemperatuur onder de 20°C voor een maximum binnentemperatuur van 22°C.
 • Zorg bij een buitentemperatuur boven de 20°C voor een maximum binnentemperatuur van 2°C boven de buitentemperatuur met als maximum 26°C.
 • Zorg voor een geluidsniveau bij installaties van maximaal 30 dB(A).
 • Zorg voor goede akoestiek in de lokalen zodat de docent zich goed verstaanbaar kan maken.

Lees meer over geluid op de themapagina's Fysieke veiligheid en Gehoorschade. 

 • Sluit goede schoonmaakcontracten af voor de school.
 • Zorg dat er goed kan worden schoongemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van harde vloeroppervlakken en afsluitbare kasten.

Bent u toe aan een renovatie of gaat u naar nieuwbouw, zorg dan dat er voldoende aandacht is voor het binnenmilieu. Dat geldt zeker wanneer energiebesparende maatregelen worden genomen. Deze leiden soms onbedoeld tot slechtere ventilatie.