Door samen met leerlingen aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid, creëert u op school een veiliger klimaat waar leerlingen tot in hun carrière op de arbeidsmarkt profijt van kunnen hebben. In de dagelijkse praktijk is een ongeluk of incident niet altijd te voorkomen. De kans op een (bijna) ongeval op of rond school kunt u beperken door het opstellen van een schoolbreed veiligheidsbeleid.

Wat kan de school doen?

Onder Fysieke veiligheid vallen: fysieke veiligheid (van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens praktijk- en gymlessen), verkeersveiligheid, brandveiligheid en gehoorveiligheid. Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Fysieke veiligheid. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Fysieke veiligheid. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Handige links

De Arbowet is van toepassing op werkgevers en werknemers. Hierin wordt een groot aantal verplichtingen beschreven van onder andere:

  • De werkgever met betrekking tot de zorg voor de arbeidsomstandigheden.
  • De werknemer met betrekking op het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties. 

Informatie over de wettelijke eisen en ondersteuning op het gebied van ‘veiligheid’ (tips en aanbevelingen, praktijkverhalen, instrumenten etc.) is te vinden bij Voion.