Gezonde Schoolomgeving

Volgens arbo-wetgeving zijn maatregelen nodig bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB. Zorg daarom voor goede akoestiek in gymzalen en praktijklokalen, en zo nodig voor gehoorbescherming. Deze eisen gelden voor zowel docenten als toekomstige werknemers (leerlingen). 

Zorg voor een veilig geluidsvolume tijdens schoolfeesten. Houd het volume tijdens feestjes voor leerlingen t/m 13 jaar op maximaal 91 decibel (dB) en voor leerlingen van 15/16 jaar op maximaal 96 dB. Stel ook gehoorbescherming ter beschikking met een minimale demping van 15 dB. Hanteer de laagste geluidsnorm als het feest voor de hele school is.

Houd leerlingen op afstand van de boxen. Zorg er voor dat leerlingen op minstens 2 meter afstand van de box blijven. Bijvoorbeeld door een hek te plaatsen rondom de boxen.

U kunt geluidsniveaus in kaart brengen door gebruik te maken van een decibelmeter (specificatie: type klasse II) of decibelapp.   

Betrokkenheid

Leerlingen nemen actief deel in de organisatie of in het meedenken van activiteiten rondom preventie van gehoorschade, zoals het organiseren van een gehoorvriendelijk schoolfeest.

Voorbeeldgedrag

Denk bijvoorbeeld aan het hanteren van de geluidsnorm tijdens schoolfeesten en evenementen, het gebruik van gehoorbescherming tijdens schoolfeesten en evenementen.