Gehoorschade door hard geluid is niet te genezen, daarom is preventie van groot belang. Ook de school kan hierin een rol spelen. Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Omdat gehoorschade grote gevolgen kan hebben voor zowel het persoonlijke als het werkzame leven is het belangrijk om gehoorschade te voorkomen. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 12-19 jaar loopt risico op gehoorschade door harde muziek, tijdens het uitgaan en door smartphones [1][2].

Wat kan de school doen?

Op het gebied van gehoorveiligheid kan de school verschillende maatregelen nemen. Denk aan  gehoorveilige schoolfeesten, waar rekening wordt gehouden met het geluidsniveau en goede gehoorbescherming wordt verstrekt; veilige geluidsniveaus in praktijklokalen en gymzalen;  voorlichting over de risico’s van harde muziek en lawaai, en leerlingen die risico lopen signaleren door het afnemen van een hoortest en een risicovragenlijst. 

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Gehoorschade. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Gehoorschade. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Praktijkvoorbeeld

Gehoorvriendelijke schoolfeesten

Langdurige blootstelling aan (te) hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies. Omdat gehoorschade door hard geluid niet te genezen is, is preventie van groot belang. DeBesteSchoolfeesten zet zich ervoor in dat studenten op een ‘gehoorveilige’ manier kunnen genieten van muziek tijdens een schoolfeest, terwijl de beleving 100% blijft. Lees meer over deze gehoorvriendelijke schoolfeesten.

Handige links

  • De BesteSchoolfeesten heeft al 25 jaar ervaring met het organiseren van gehoorvriendelijke feesten op en namens middelbare scholen.
  • Verantwoordefeesten  is een volwaardig feestconcept voor jongeren van 12 t/m 17 jaar met aandacht en regels voor onder andere gehoorbescherming.

Referenties en bronnen

  1. Vogel I, Verschuure H, Ploeg C, van der Brug J, Raat H. Estimating adolescent risk for hearing loss based on data from a large school-based survey. 2010.
  2. Gommer M, Hoekstra J, Engelfriet P, Wilson C, Picavet H. Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland : Inventarisatie van cijfers. 2013.
  3. Gilles A, Van Hal G, de Ridder D, Wouters K, van de Heyning P. (2013) Epidemiology of Noise-Induced Tinnitus and the Attitudes and Beliefs towards Noise and Hearing Protection in Adolescents.  PLoS ONE, 8(7), art. no. e70297 
  4. Gorter AF.  Gehoorschade als gevolg van harde muziek: risicogedrag en misconcepties onder uitgaanspubliek. Leiden: Nationale Hoorstichting, 2012.