Leerlingen in het voorgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit. Hoe ze omgaan met relaties, seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten – en daarmee voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen.

Hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Relaties en seksualiteit.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Sommige leerlingen krijgen van hun ouders uitgebreide seksuele voorlichting, anderen helemaal niet. En in sommige gevallen komt deze voorlichting te laat. Of krijgen leerlingen informatie uit hun omgeving of via de media die te eenzijdig, niet juist of te beperkt is. Daarom is het waardevol dat ze op school leren over gezonde relaties en seksualiteit. Zo kunt u helpen:

  • Geef lessen relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
  • Organiseer activiteiten, zoals een projectweek rond relaties en seksualiteit of doe mee aan de Week van de Liefde.
  • Neem een visie over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid.
  • Betrek ouders en verzorgers door ze informatie te geven.
  • Regel hulp voor leerlingen met problemen rond relaties en seksualiteit.
  • Werk samen met ketenpartners zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .
  • Zorg voor een veilige schoolomgeving – dat betekent ook dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

Tip! Wilt u aan de slag met lessen over relaties en seksualiteit? Kijk voor informatie over erkende Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning. Of maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan relationele en seksuele vorming? Vraag dan het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.