twee vrouwen in gesprek


Wanneer er een positieve en actieve relatie tussen ouders en school is opgebouwd, wordt het makkelijker om met ouders samen te werken. Ook zijn ouders eerder bereid mee te denken over en te participeren in activiteiten rondom gezondheidsthema's.

Tips

Hieronder staan tips om een goede samenwerking te realiseren:

Geef ouders de gelegenheid om hun visie, opvattingen, wensen en behoeften over het werken aan gezondheidsthema’s duidelijk te maken. Dit kan via een vragenlijst, werkgroep of inspiratiebijeenkomst op school. Neem waar mogelijk de ideeën van ouders op in het schoolgezondheidsplan van de school.

Niet alleen school, maar ook ouders en leerlingen kunnen bijdragen aan activiteiten rondom gezondheid en gezonde leefstijl. Door ouders en leerlingen te betrekken bij het organiseren van activiteiten, slagen leefstijlinterventies eerder. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportactiviteit of een stoppen-met-roken-week of -maand.

Een werkgroep die zich richt op een gezonde leefstijl bij leerlingen, waarin ook ouders zitten, kan een ‘aanjaagfunctie’ hebben. Ouders kunnen dan meedenken over het beleid rondom gezondheid en de communicatie daarover richting andere ouders regelen. Op deze manier kunnen ze andere ouders inspireren en stimuleren. Bijvoorbeeld door een actieve bijdrage te vragen bij activiteiten.

Voorbeeld: Team 'ouderbetrokkenheid' op vmbo-school Melanchthon

Ouders bij schoolplein

Op vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -school Melanchthon in de achterstandswijk Delfshaven in Rotterdam is een team ‘ouderbetrokkenheid’ hard aan het werk om ouders van leerlingen te betrekken. Niet altijd makkelijk, maar hun inspanningen worden beloond. Kijk hoe het team ‘ouderbetrokkenheid’  van de Melanchthon te werk gaat.

Voorbeeld: Ouders als ambassadeur in Hoogkerk

twee volwassenen

Hans Chistiaanse, accounthouder Onderwijs en Opvoeding bij Alles is Gezondheid, vertelt: “Jij moet niet alleen degene zijn die het vertelt, maar ouders moeten zelf in beweging komen. Ik was in Hoogkerk uitgenodigd voor een bijeenkomst met ouders en docenten. Er kwamen maar zes ouders. Ik zei: ‘We maken er een leuke avond van met elkaar, maar ik kom over 3 maanden terug en dan zorgen jullie met elkaar dat de zaal vol zit.’ Het gevolg was dat ouders bij de deur stonden om andere ouders uit te nodigen. Ze hadden de leerkrachten gevraagd of de leerlingen persoonlijke briefjes konden maken voor hun ouders om ze uit te nodigen. De ouders waren dus in de lead gezet. Dat heeft gewerkt.” 

Tip: Groepsouders

Hans Christiaanse, accounthouder Onderwijs en Opvoeding bij Alles is Gezondheid, geeft als tip: “Werk met groepsouders. Dat houdt in dat je een van de ouders binnen de groep aanstelt als eerste aanspreekpunt. Als er iets is, dan is die ouder in de lead om alle ouders daarvan op de hoogte te stellen. Een voorbeeld: Als je weet dat een kind thuis tekort komt aan aandacht, bijvoorbeeld door ziekte van de ouder, vraag je aan de groepsouder of die kan regelen dat andere ouders het kind af en toe mee naar huis nemen om te spelen. Uiteraard in overleg met de ouders van het betreffende kind. Dan geef je ouders heel nadrukkelijk een rol."