lachende leerkracht


Ouderbetrokkenheid vraagt om continue aandacht; het is niet klaar met een éénmalig contact.

Tips

Onderstaande tips kunnen u helpen om een actieve relatie met ouders te onderhouden:

Communiceer regelmatig met ouders via verschillende kanalen, zoals een inspiratiebijeenkomst, de schoolwebsite, Facebookpagina, de schoolgids, of het YouTube- of twitterkanaal van de school. Het voordeel van social media is dat ouders ook de kans hebben om ervaringen te delen. Door verschillende kanalen te kiezen, bereik je de meeste ouders.

Breng regelmatig onder de aandacht welk beleid de school voert op het gebied van gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken rondom alcohol en roken op en rondom school en het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Zo hou je ouders betrokken bij wat er speelt op school en welke visie de school heeft op een gezonde leefstijl.

Tip: Ouderroutine

Hans Christiaanse, accounthouder Onderwijs en Opvoeding bij Alles is Gezondheid, geeft als tip: “Een ouderroutine is een herkenbare, terugkerende, betekenisvolle activiteit die door professionals wordt ingezet met een vooraf bepaalde bedoeling om ouderbetrokkenheid te vergroten en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Een van de ouderroutines is het welkom heten in de klas/ op school van ouders. Ga voor aanvang van het schooljaar bijvoorbeeld in gesprek met ouders en vraag ze welke gezondheidsthema’s ze belangrijk vinden, waar ze trots op zijn bij hun kind en hoe ze omgaan met hun kind. Zo bouw je aan een relatie en leer je meer over de omgang met het kind.”