Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is er nu de Subsidieregeling watertappunten. Honderden basisscholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 konden basisscholen hun belangstelling voor de subsidie kenbaar maken.  De deadline voor het indienen van facturen binnen de subsidieregeling watertappunten is verlengd tot 31 augustus 2020 (het was 15 mei 2020).

75% van de kosten
Bij deze subsidieregeling krijgt een school 75% van de kosten vergoed met een maximum bedrag van in totaal €2.000,- per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. De school betaalt dus 25% van de kosten zelf. Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij aan de gemeente, lokale samenwerkingspartner, buurtvereniging, sportclub of serviceclub.

Zelf voorschieten
Scholen die van de regeling gebruik maken schieten zelf alle kosten voor. Tot 31 augustus 2020 hebben zij de tijd om het watertappunt uit te kiezen en te installeren. Als het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten verantwoord via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximum bedrag van €2.000 op het opgegeven bankrekeningnummer van de school.

Welk watertappunt?
Scholen zijn vrij om een watertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert en hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie bij het maken van keuzes.

Voor wie?
Alle basisscholen in Nederland, dus ook scholen voor speciaal basisonderwijs, kunnen gebruik maken van de regeling. In totaal is er budget om tot 31 augustus 2020 zo’n 500 watertappunten te realiseren.

Toekenningscriteria
Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Op basis van een aantal kenmerken wordt bepaald of een school wel of geen subsidie krijgt. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling. Wel is het bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie.

Inschrijven voor subsidie
De inschrijving voor de subsidieregeling liep tot en met 14 oktober 2019. In het schooljaar 2020-2021 komt er opnieuw een subsidieregeling watertappunten. Waarschijnlijk worden de toekenningscriteria dan aangepast. Zodra dit bekend is, volgt meer informatie.

Over de Subsidie Watertappunten
De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij. Zo maken we Nederland gezonder.

Kraanwater en Gezonde School
Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.