Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en SportSZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EZMinisterie van Economische Zaken en OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt in handen van een programmateam bestaande uit een onafhankelijk Programmamanager, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuGGDGemeentelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio , MBOmiddelbaar beroepsonderwijs Raad, POprimair onderwijs -Raad en VOvoortgezet onderwijs -raad.

Gezonde School is een samenwerking

Binnen Gezonde School werken diverse organisaties samen. 

We maken programmaplannen voor periodes van vier jaar. Jaarlijks beschrijven we onze resultaten.

Gezonde School bestaat onder andere uit:

  • De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid.
  • Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die u kunt inzetten op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
  • Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.
  • De website Gezondeschool.nl: de centrale vindplek voor scholen met alle informatie over Gezonde School. 

De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten

Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties? Gezonde School-activiteiten kunnen leiden tot een gezondere leefstijl van leerlingen. En een gezonde leefstijl hangt weer samen met betere schoolprestaties. Dat blijkt uit een studie van overzichtsartikelen waarin de effectiviteit van GS-activiteiten is gemeten. In de factsheet 'De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten' vindt u alle resultaten overzichtelijk bij elkaar, handig om een keuze voor Gezonde School-activiteiten te motiveren op uw school!

Programma's gezonde leefstijl binnen het onderwijs

Verschillende organisaties voeren initiatieven uit samen met het onderwijs om een gezonde leefstijl onder jeugd te bevorderen. De uitwerking van deze programma's (de concrete activiteiten) vindt u bij het tabblad Advies en ondersteuning. Ga naar algemene informatie over deze programma's.

Gezonde Kinderopvang

Voor professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is er de aanpak Gezonde Kinderopvang. Kijk hiervoor op de website gezondekinderopvang.nl

Partner Update Gezonde School en Gezonde Kinderopvang

Bent u als samenwerkingspartner betrokken bij de uitvoering van het programma Gezonde School? Meld u dan aan voor de Partner Update Gezonde School & Gezonde Kinderopvang. De Update verschijnt vier keer per jaar. Voor scholen is de nieuwsbrief Gezonde School beschikbaar.