Deze presentatie kunt u op school geven aan geïnteresseerden of bijvoorbeeld de werkgroep Gezonde School.