Titel Leefstijl en arbeid in balans
Publicatietype Reference
Year of Publication 2008
Auteurs Eysink PE, van Reenen HH, Lambooij MS
Secondary Title Een literatuurstudie naar de invloed van leefstijlfactoren en (sub)cultuur op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport nr. 270254001.Bilthoven