Het formuleren van eigen beleid en regels helpt om mediawijsheid en de visie daarop te verankeren op school. In het ideale geval zijn er duidelijke regels over internet en mediagebruik. Dit kan bijvoorbeeld in een mediaprotocol.

Welke onderwerpen kunnen in het protocol of schoolveiligheidsplan?

  • De school heeft regels over het gebruik van internet: Wanneer, wat wel/niet?
  • De school heeft regels t.a.v. cyberpesten en mediagedrag.
  • De school heeft afspraken over het wel of niet meenemen van digitale apparaten naar school en in de klas.
  • Welk mediagedrag wel/niet wordt toegestaan.
  • De school legt vast wat er wel en niet op sociale media over school of studenten geplaatst mag worden.
  • De school legt maatregelen vast bij overtreding.
  • De school legt vast hoe de controle op naleven van regels is geregeld.
  • De schoolt stelt privacyregels op m.b.t. internetgebruik.

Tips 

  • De brochure Mediawijsheid voor schoolbestuurders gaat in op vragen als 'Wat is een mediawijze school' en 'Hoe wordt een school mediawijs'?
  • Bekijk eerst de brochure  Sociale Media en Schoolveiligheid van de politie. Hierin staat hoe de school de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw kan waarborgen via het schoolveiligheidsplan. Daarin staan duidelijke regels over strafbare feiten, zaken of gedragingen die de school niet tolereert.