Periodiek onderzoek bij studenten

De school brengt jaarlijks de gezondheid van studenten in kaart. Dat kan bijvoorbeeld met de vragenlijst Testjeleefstijl.nl of het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg.

Koppeling met zorgteam

De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voedingsgewoonten en gewicht. Denk aan ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers.

Informatie vragen en hulp studenten en ouders

De school informeert studenten en ouders bij welke instanties, bijvoorbeeld JGZJeugdgezondheidszorg, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , diëtist of sportcoach, zij terecht kunnen met vragen of hulp rond voedingsgewoonten en gewicht. Dit kan via de website, een nieuwsbrief, de schoolgids of via mentorgesprekken.