Studenten met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij studenten. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: studenten leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan. Sport en bewegen hebben positieve effecten op de motorische en beweegvaardigheden en op fitheid, die voor het leren in het onderwijs allemaal van belang zijn. Het ‘Human Capital Model’ van onderzoeker Richard Bailey geeft de effecten van sport en bewegen weer in een model. Bekijk het hier.

Wat kan de school doen?

De school kan op verschillende manieren bijdragen aan sport en bewegen bij studenten. Zorg voor voldoende en kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding en een gevarieerd sport- en beweegaanbod op en rondom school, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale sportaanbieders. Zorg ervoor dat de jongeren met plezier sporten en bewegen op school, zodat jongeren een leven lang willen bewegen. Een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris kan een verbinding maken met het naschoolse sportaanbod. Denk ook aan het beweeg- en sportvriendelijk inrichten van de schoolomgeving, zoals een Gezond Schoolplein en voldoende fietsenstallingen.

De docent lichamelijke opvoeding heeft een belangrijke rol bij het signaleren van studenten die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben om meer te bewegen. Verder is het van belang om ouders te betrekken, door hen te informeren over hoe zij gezond beweeggedrag bij hun kind kunnen stimuleren en bij het opstellen over beleid. Aanbevolen wordt om het programma dat de school in samenwerking met andere partijen biedt ten aanzien van sport- en beweegactiviteiten duidelijk op te nemen in de schoolgids zodat zichtbaar wordt dat het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl verankerd is in het beleid.

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Bewegen en sport. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Bewegen en sport. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau. 

Tip! Erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Bewegen en sport aanvragen

Wilt u voor het thema Bewegen en sport laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Bewegen en Sport van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.
Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Meer informatie