Als we willen dat jongeren en jong volwassenen gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond kunnen eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen (Voedingscentrum, De Gezonde Schoolkantine, website, 2018). Studenten die op school lessen op het gebied van voeding aangeboden krijgen, eten meer groenten en fruit dan andere studenten. En studenten met een gezondere leefstijl halen betere schoolprestaties dan studenten met een minder gezonde leefstijl . Bekijk de factsheet De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015).

Wat kan de school doen?

Gezondheid of gezonde voeding verdient een structurele en blijvende aandacht binnen de school. Neem het daarom op in het schoolbeleid.

Er zijn verschillende maatregelen die de school kan treffen op het gebied van voeding. Denk aan het gemakkelijker maken van de gezonde keuze door gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden. Dit kan leiden tot gezondere keuzes door jong volwassenen (Voedingscentrum, Richtlijnen Gezondere Kantines, factsheet, 2017). Ook aandacht voor gezonde voeding in de lessen kan studenten stimuleren gezond te eten (factsheet De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten, RIVM, 2015). Veel scholen besteden aandacht aan water drinken op school.

Ook heeft u als school een rol bij het signaleren van ongezond eetgedrag. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen hierbij ondersteuning bieden. De Gezonde School-adviseur kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Voeding. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau.

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Voeding. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Voeding. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau. 

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Wilt u voor het thema Voeding laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links

  • Voedingscentrum: materialen voor het mbomiddelbaar beroepsonderwijs  .
  • De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor het vovoortgezet onderwijs en mbo. Het biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren.
  • Hoe gezond is jouw school? Doe de test! Deze test gaat over meerdere gezondheidsthema's.
  • Jong Leren Eten is een programma van ministeries LNV en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (met op de achtergrond OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) voor o.a. het middelbaar beroepsonderwijs waarin nieuwe en bestaande activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden aangeboden. Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor drie activiteiten met als motto ‘Lekker naar buiten!’: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.