Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan gezonde voeding in de schoolkantine, de aanwezigheid van watertappunten en het gebruik maken van een lesprogramma over voeding.

Om de effectiviteit van de activiteiten voor het thema Voeding te vergroten, is het belangrijk om te werken volgens de volgende vier pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Voeding laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

Criteria om het vignet te behalen

 • Voeding maakt structureel deel uit van het curriculum. Dit betekent dat alle studenten gedurende hun schoolcarrière les aangeboden krijgen met het thema Voeding.
 • Als een school dit jaar begonnen is met het werken met een lespakket en duidelijk de intentie heeft dit te blijven doen, is dat ook voldoende. Dit moet dan in de schoolgids of het schoolbeleidsplan beschreven staan. De school kan bijvoorbeeld gebruik maken van het lesmateriaal Vitaal mbo van het Voedingscentrum of van het online lespakket ‘Weet Wat je Eet’. Voor toekomstig supermarktmedewerkers is de activiteit 'Meer dan lekker in de super’ beschikbaar en voor pedagogisch medewerkers in opleiding kan de activiteit 'Een gezonde start' ook helpen bij het onder de loep nemen van het eigen voedingsgedrag.  
 • De school kan ook eigen ontwikkelde materialen over voeding gebruiken en deze materialen kunnen aan de aanvraag worden toegevoegd.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het Voedingscentrum ontwikkelde een doorlopende leerlijn Voeding. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4-18 jarigen. Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema Voeding

Voorbeelddocument: Casestudy over 'De school die je voedt'

Lees de Casestudy over ‘De school die je voedt’ van het Nordwin College in Friesland. Zij hebben een schoolproject ontwikkeld waarbij leerlingen, medewerkers en de omgeving elkaar ‘voeden’ met ideeën voor een duurzame, gezonde en gevarieerde voedselvoorziening.

Tip

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het vignet te behalen

 • Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Een gezonde schoolkantine volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines is een kalenderjaar geldig. De beoordeling van het aanbod in de schoolkantine wordt gebaseerd op de zelf gerapporteerde gegevens aangeleverd door de school. Vul hiervoor het assortiment in van jullie school in de Kantinescan. Op de laatste pagina van de Kantinescan kan, bij niveau zilver of goud, de Schaalaanvraag worden ingevuld. Upload hier duidelijke foto's van jullie gehele assortiment, zowel balieverkoop als automaten, van alle verkooppunten van de school. Zorg ervoor dat het assortiment op foto's staat (volgens foto-instructie) zoals het altijd verkocht wordt. Bij automaten betekent dit bijvoorbeeld dat alle selecties/facings gevuld moeten zijn met het standaard aanbod. Ook kun je hier het kantine beleid uploaden.
   
 • Het is ook van belang dat de Schoolkantine Brigade de school in het verleden bezocht heeft. Als dit nog niet is gebeurd, zal de Schoolkantine Brigade alsnog bij u langskomen. Wanneer uw schoollocatie minder dan een half jaar geleden de zilveren of gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum heeft ontvangen, hoeft u alleen de datum van ontvangst van deze Schoolkantine Schaal in te vullen. Ga naar de website van de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum voor meer informatie over de Richtlijnen Gezondere Kantines en de Schoolkantine Brigade.
   
 • Studenten en personeel worden gestimuleerd water te drinken en kunnen daarom eenvoudig zelf water tappen bij een hygiënische watertap, buiten de toiletruimte. Dit kan een gewone kraan zijn, of bijvoorbeeld een waterkoeler die aangesloten is op de waterleiding. Upload ook een duidelijke foto van de watertap waarop zichtbaar is dat deze op een centraal punt staat.

Tip

 • Voor het programma De Gezonde Schoolkantine  kunt u ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade. Scholen, kantinebeheerders, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst ’en en marktpartijen kunnen altijd een beroep doen op de Schoolkantine Brigade. Bel of mail de Schoolkantine Brigade!
 • Vraag eerst de Schoolkantine Schaal aan, voordat je het vignet aanvraagt
 • De Schoolkantine Schaal is één jaar geldig, vraag daarom jaarlijks een nieuwe Schaal aan

Voorbeelddocument: Stappenplan 'Groene Gezonde Kantine'

Bekijk het stappenplan van het Nordwin College in Friesland waarbij in zes stappen wordt toegewerkt naar een ‘Groene Gezonde Kantine’ op hun school.

Voorbeelddocument: Kantinescan 

ROC Menso Alting uit Zwolle (onderdeel van Landstede Groep) heeft het themacertificaat Voeding ontvangen. Voor de aanvraag moest de school onder andere de Kantinescan aanleveren.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de studenten. Denk aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg en het gebruik van vragenlijsten van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , zoals EMOVO en Testjeleefstijl.nl
 • De school signaleert zelf ook bij alle studenten of er eventueel voedingsgerelateerde problemen zouden kunnen spelen. De school heeft hiervoor een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Denk aan ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers.

Tip

 • Vermeld de signalerings-, zorg- en verwijsstructuur omtrent voeding op de website, schoolgids of in het voedingsbeleid. Zo is duidelijk voor studenten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen over voeding en gewicht.

De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in beleid. Hierdoor verzekert de school zich van een blijvende en structurele aandacht voor een gezond aanbod in de schoolkantine.

Criterium om het vignet te behalen

De school voert een actief beleid ten aanzien van gezonde voeding. Dit houdt in dat er op papier beschreven is welk beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de schoolkantine op minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum te garanderen. Ook is in dit beleid beschreven hoe de school hier op toeziet, dus duidelijk laat zien hoe zij er ook op lange termijn voor zorgt dat de schoolkantine gezond blijft. Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld van een voedingsbeleid

Voorbeelddocument: Beleidsplan over een Gezonde School bij Gilde Opleidingen  

Op de website van Gilde Opleidingen leest u het beleidsplan voor een veilige en gezonde school

Voorbeelddocument: Voedingsbeleid 

Op de website van het Voedingscentrum vindt u een voorbeeld voedingsbeleid.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces

Vraag het themacertificaat aan.

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Voeding ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

 • Voedingscentrum: materialen voor het mbomiddelbaar beroepsonderwijs .
 • De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma voor het voortgezet onderwijs (VOvoortgezet onderwijs ) en middelbaar beroepsonderwijs (MBOmiddelbaar beroepsonderwijs ). Het biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren.
 • Hoe gezond is jouw school? Doe de test! Deze test gaat over meerdere gezondheidsthema's.
 • Jong Leren Eten is een programma van ministeries LNV en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (met op de achtergrond OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) voor o.a. het middelbaar beroepsonderwijs waarin nieuwe en bestaande activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden aangeboden. Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor drie activiteiten met als motto ‘Lekker naar buiten!’: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Kijk voor meer informatie op de website van Jong Leren Eten.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding.