Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

Vanaf 1 september 2020 kunnen scholen belangstelling voor deze subsidie kenbaar maken via hun account op Mijngezondeschool.nl. Kijk voor meer informatie op: www.jonglereneten.nl.

In de factsheet Evaluatie subsidie Jong Leren Eten lees je op hoofdlijnen de resultaten van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018/2019.