Het is belangrijk dat Gezonde School goed aansluit op de wensen en behoeften van onderwijsprofessionals. Daarom zijn we in het schooljaar van 2017-2018 met het panel Gezonde School gestart. Op dit moment denken ruim 50 onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs met ons mee. 

Wie zoeken we?

We zijn benieuwd wat er speelt op uw school. Wilt u ook meedenken met het panel Gezonde School? Op dit moment zoeken we vooral onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs en speciaal (basis/voortgezet) onderwijs. Maar ook schoolmedewerkers zoals mentoren, directeuren, afdelingsmanagers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten die in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werken, zijn zeer welkom. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet op een school werkzaam zijn die bezig is met de Gezonde School-aanpak, nodigen wij van harte uit. 

Wat houdt deelname in?

We vragen u (minimaal) twee keer per jaar een digitale vragenlijst in te vullen (februari en september). Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en houden we telefonische interviews. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het vignet Gezonde School, de website gezondeschool.nl of ouderbetrokkenheid. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Inschrijven?  

Wilt u graag meedenken met het panel Gezonde School? Geef u dan nu op via het inschrijfformulier. Mede dankzij uw deelname kunnen wij Gezonde School nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze doelgroep. 

Resultaten panel Gezonde School

Het panel Gezonde School is in 2017 van start gegaan. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de uitklapmenu's hieronder.