Kwaliteit op school met erkende Gezonde School-activiteiten

Gezonde School promoot alleen activiteiten waarvan de kwaliteit is beoordeeld. Dit noemen we erkende Gezonde School-activiteiten. U vindt deze activiteiten in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Bekijk de Gezonde School- activiteiten voor povo en mbo

Hoe worden Gezonde School-activiteiten beoordeeld?

Gezonde School-activiteiten worden door onafhankelijke* professionals beoordeeld. Deze professionals zijn werkzaam in het beleid, de praktijk en de wetenschap. De beoordeling verloopt via het erkenningstraject. De activiteiten die voldoen aan de criteria zijn van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en hebben een grotere kans op effect. De kwaliteit wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) ‘goed beschreven’  2) ‘ goed onderbouwd’ en 3) ‘Effectief’. Deze informatie ziet u per Gezonde School-activiteit terug in de activiteitendatabase.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over de manier van beoordelen via het erkenningstraject? Kijk dan op Loketgezondleven.nl.
  • Wilt u weten hoe uw activiteit een Gezonde School-activiteit wordt? Meld deze dan aan voor het erkenningstraject via: Loketgezondleven.nl.
  • Meer informatie over het erkenningstraject? Neem contact op met Marije van Koperen, marije.van.koperen@rivm.nl.

* Meer informatie over deze professionals vindt u op Loketgezondleven.nl  onder het kopje ‘beoordeling’.

Tips voor als u wilt beginnen

  • De test Hoegezondisjouwschool.nl’ geeft inzicht in wat uw school al doet.
  • Verzamel gezondheidsgegevens van uw leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor de gezondheidsthema’s en activiteiten. Dit geeft inzicht in waar u uw prioriteiten moet leggen.
  • Begin klein. Kies daarom één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar uw school komende periode aandacht aan besteed.
  • De Gezonde School-aanpak helpt u om structureel aan gezondheid te werken en hier meer effect uit te halen.
  • Wilt u laten zien dat u gezondheid op school belangrijk vindt? Haal dan het vignet Gezonde School