Waarom is ouderbetrokkenheid zo belangrijk?

Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Daarom is het belangrijk om ze bij Gezonde School te betrekken. Bovendien kunt u gebruikmaken van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En niet te vergeten: u heeft hun hulp nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten schooltijd te veranderen. Ouders spelen een rol in alle fasen van de Gezonde School-aanpak: bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Wat kunt u in elke fase doen om ouders en verzorgers te betrekken?

 

Zo betrekt u ouders en verzorgers bij de voorbereiding

Actie Stap in de Gezonde School-aanpak
Breng wensen van ouders en verzorgers in kaart aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken Stap 1: Bepaal de beginsituatie                                   
Zorg voor een vast aanspreekpunt, meestal de coördinator.  Laat deze een of meer ouders en verzorgers bij de werkgroep betrekken Stap 2: Zorg voor een aanspreekpunt
Betrek ouders en verzorgers bij de keuze voor een thema en het opstellen van doelen Stap 3: Kies een thema en doelen

Tips om ouders en verzorgers te laten meedenken

Ouders en verzorgers kennen hun kinderen als geen ander. Benut hun deskundigheid tijdens de voorbereiding door ze te laten meedenken over uw plannen:

 • Enthousiasme kan aanstekelijk werken. Begin met een groepje gemotiveerde ouders en verzorgers, die geleidelijk andere ouders en verzorgers inspireren en overtuigen om mee te doen. Maak bijvoorbeeld een 'Wall of Fame', waar ouders foto's van gezonde traktaties ophangen.
 • Beperk uw aandacht niet tot de ouders en verzorgers die deel uitmaken van de werkgroep. Stel bijvoorbeeld een ouderpanel samen om ideeën te verzamelen of houd een peiling onder alle ouders en verzorgers. Zorg ook voor een laagdrempelige ideeënbus waar ouders en verzorgers suggesties voor thema's of activiteiten kunnen achterlaten.
 • Heb ook aandacht voor ouders en verzorgers die de taal niet goed spreken of minder zichtbaar zijn. Let op signalen van laaggeletterde ouders, bijvoorbeeld als zij steeds dezelfde vragen stellen terwijl de antwoorden ook in een uitgereikte folder staan. Lees meer in de folder Ouders van álle leerlingen betrekken bij een gezonde leefstijl? Het kan!

"Het mooiste is het natuurlijk als ouders thuis al aandacht aan gezondheid besteden, zodat we daar op school op kunnen aansluiten. Komt het er thuis wat minder van, dan wordt de rol van school nog wat groter. Ik hoop dat we zo bijdragen aan een bewuste, gezonde levensstijl op latere leeftijd." – Gloria Maandag,  gymdocente Gezonde Basisscholen in JOGG-stad Tilburg.

Zo betrekt u ouders bij de uitvoering

Actie Stap in de Gezonde School-aanpak
Informeer ouders over de doelen en de resultaten die de school wilt behalen Stap 4: Maak een plan                                                
Laat ouders tussentijds weten met welke activiteiten de school bezig is. Bespreek met ouders wat goed gaat en wat beter kan, gebruik de leerpunten om bij te sturen  Stap 5: Voer het plan uit  

  Tips om ouders betrokken te houden buiten schooltijd

  Maak ouders bewust van de belangrijke rol die zij buiten schooltijd hebben om een gezonde leefstijl bij hun kind te stimuleren:

  • Adviseer ouders om met hun kinderen afspraken te maken over gezond gedrag en uit te leggen waarom bepaalde afspraken worden gemaakt. Zo is er een grotere kans dat kinderen zich aan afspraken houden. 
  • Het is belangrijk dat ouders ook thuis met hun kinderen praten over de gezondheidsthema's die op school worden behandeld. Zo weten kinderen dat ze met vragen bij hun ouders terecht kunnen. 
  • Kinderen maken nog niet volledig bewuste keuzes. Door (net als leraren) het goede voorbeeld te geven, beïnvloeden ouders onbewust het gedrag van hun kinderen.

  Voorbeeld: ouderbijeenkomst 'Je bibbers de baas'

  Bij 'Je bibbers de baas' gaan ouders eerst naar een ouderbijeenkomst waar ze ontspanningsoefeningen leren. Vervolgens kunnen zij de oefeningen thuis met hun kinderen doen. Het doel is om faalangst bij kinderen te verminderen.

  Zo betrekt u ouders bij de evaluatie

  Actie Stap in de Gezonde School-aanpak
  Vraag ouders en verzorgers hoe zij de Gezonde School-aanpak hebben ervaren en vertel hen wat de school bereikt heeft. Nodig ouders en verzorgers uit voor de uitreiking van het vignet en blijf hen ook daarna betrekken Stap 6: Kijk terug en blik vooruit                                    

   Tips om de aandacht van ouders en verzorgers vast te houden

   Activiteiten die langer duren, zijn effectiever voor het veranderen van gedrag. Het is daarom belangrijk dat ouders en verzorgers niet alleen aanhaken bij een eenmalige activiteit maar langere tijd betrokken blijven bij Gezonde School-activiteiten:

   • Breng regelmatig onder de aandacht welk beleid de school voert op het gebied van gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. 
   • Ga regelmatig het gesprek aan met ouders en verzorgers via verschillende kanalen, zoals een inspiratiebijeenkomst, de website van uw school, de schoolgids of sociale media zoals Facebook, YouTube of Twitter. Door verschillende kanalen te kiezen, bereikt u alle ouders en verzorgers. 
   • Maak heldere afspraken over de verantwoordelijkheden, de stappen die u volgt en de plek van ouders en verzorgers in het overleg over Gezonde School. Leg de afspraken duidelijk vast en kom er in de loop van het schooljaar op vaste momenten op terug. 

   Voorbeeld: ouders helpen mee koken bij Superchefs

   Tijdens de interventie Superchefs leren leerlingen zelf iets gezonds klaar te maken voor ontbijt, lunch, avondeten of een tussendoortje. Ouders en verzorgers met een passie voor koken en pedagogische kwaliteiten kunnen helpen bij de lessen.   

   Meer informatie